آزمون دکتری تخصصی Ph.D

اطلاعیه تمدید و ویرایش آزمون دکتری تخصصی اطلاعیه شماره ۷ – قابل توجه متقاضیان رشته علوم تغذیه اطلاعیه شماره ۶- درخصوص رشته زیست پزشکی سامانه ای اطلاعیه شماره ۵- درمورد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی (رشته جدید) مهم: ویرایش فرم ثبت نام، تمدید ثبت نام و تکمیل مدارک / اضافه شدن یک نوبت ارفاقی MHLE اطلاعیه شماره ۴ – […]

Read more