مجله آموزشی پرستار چشم (ترومای چشم)

مجله پرستار چشم در هفدهمین سمینار سالیانه فارابی به مبحث ترومای چشم پرداخته که شامل سرفصل های زیر میباشد : گستره و طبقه بندی تروماهای چشمی نحوه برخورد با بیمار دچار ترومای چشم اقدامات اولیه در صدمات شایع و شاخص چشمی چهارشنبه سوری باورهای غلط درباره چشم پرستار چشم وبینایی ارزیابی حدت بینایی مقالات پرستاری پیشگیری از تروماهای چشمی کاربرد […]

Read more