نرم افزار گچ و آتل گیری

این نرم افزار محتوای مطالب زیر می باشد: – آشنایی با انواع گچ (ساده و فایبر گلاس( – آشنایی با انواع گچ و آتل دست ، پا و تنه ( شامل اصطلاحات آن و شکل( – آموزش روش گچ گیری و نکات مهم آن – عوارض ناشی از گچ گیری و مراقبتهای لازم – آموزش نحوه باز کردن گچ – […]

Read more