دوره تكميلي علوم آزمايشگاهي

   اطلاعيه شماره ۱ در خصوص فراخوان پذيرش دوره تكميلي علوم آزمايشگاهي   کلیک نمایید اطلاعیه شماره ۲ در خصوص…

منابع دکتری تخصصی Ph.D

     رشته مواد دندانی سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷          رشته سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷  …

آزمون دکتری تخصصی Ph.D

اطلاعیه تمدید و ویرایش آزمون دکتری تخصصی اطلاعیه شماره ۷ – قابل توجه متقاضیان رشته علوم تغذیه اطلاعیه شماره ۶-…