کتاب ارزشمند طب عمومی مورتاگ – انگلیسی

کتاب ارزشمند طب عمومی مورتاگ – انگلیسی

کمتر کتابی پیدا می‌شود که یکسره از ابتدا تا انتها و با هدف آموزش طب عمومی نگاشته شده باشد. اغلب کتب پزشکی حاوی اطلاعات تخصصی و فوق تخصصی زیادی هستند که در طبابت عمومی و پزشکی خانواده کاربرد چندانی ندارند و به همین علت مطالعه و تطبیق آن‌ها با گفته‌های بیمار کار آسانی نیست. اما «طب عمومی مورتاگ» مرجعی جامع […]

Read more