چگونه پس از بر هم خوردن رابطه،التیام یابیم؟

وارد شدن بـه رابـطه خيـلي آسـان است، امـا بيـرون آمدن از رابـطه اي کـه ديـگر بـه دردتـان نمي خورد و التيام يافتن از آن کار خيلي سختي است. بنظر ميرسد بـه هر کجـا کـه نگاه ميکنيد، روابط يا ازدواجهاي بسيـار بـادوامــي را مي بينيد که در حال فروپاشي است. به همين دليل در اين مقاله تصميم گرفته ايم براي کمک به اين دسـته افـراد که هنـوز مراحل التيام و بهبودي از برهم خوردن رابطه شان را طي مي کنند، پيشنهاداتي ارائه کنيم.

اين پيشنهادات از اين قبيل اند:

۱) هيچ وقت به رابطه اي که برهم خورده است به چشم يک شکست در زندگي نگاه نکنيد. شکست به اين معني نيست که کار براي شما تمام شده، شکست يعني شما يک فرصت ديگر داريد. شکست به اين معني نيست که خدا شما را فراموش کرده، شکست يعني خدا فکر بهتري براي شما دارد. هميشه شکست هاي گذشته يا کنوني است که شما را به سمت موفقيتي که هميشه آرزويش را داشتيد، راهنمايي ميکند.

۲) رويتان را از گذشته برگردانيد و به سمت آينده نگاه کنيد…آينده خودتان. گذشته شما برابر با آينده تان نيست. گاهي اوقات بعد از جدايي در يک رابطه ما هنوز در گذشته مان زندگي مي کنيم، و افکارمان همه و همه خرج آن فردي مي شود که ديگر از او جدا شده ايم. شما زماني بهبودي پيدا مي کنيد که شروع به فکر کردن يا نوشتن در مورد چيزي که از زندگي مي خواهيد کنيد.

۳) بدانيد و درک کنيد که هيچ چيز اتفاقي در زندگي آدم روي نمي دهد و همه چيز نظمي الهي دارد. همه افکار، همه لحظات، هر عملي که انجام مي گيرد، هر رابطه و هر پيشامدي که در زندگي شما اتفاق مي افتد، براي اين اتفاق مي افتد که شما را به سمت مرحله بعدي يادگيري و رشد فرديتان راهنمايي و هدايت کند.

۴) بدانيد که شما هم در بر هم خوردن رابطه سهم داشته ايد. وقتي رابطه اي موفق نمي شود، هر دو طرف به يک اندازه بايد مسئوليت بر هم خوردن آن را بر گردن گيرند. مهم نيست که اشتباه از طرف که بوده باشد.

۵) از تجربيات گذشته درس بگيريد. در همه روابطتان کاملاً هوشيار و آگاه باشيد تا دوباره اشتباهات گذشته خود را تکرار نکنيد.

۶) به خاطر درس هايي که در آن رابطه ياد گرفتيد، متشکر باشيد. به فرد مقابلتان به عنوان يک معلم احترام بگذاريد که به شما کمک کرده اين تجربيات را به دست آوريد.

 

مدفایلز

بانک جامع فایل های پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *