ضد هيستامين ها ANTIHISTAMINES

  هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و مدفایلز هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد   جهت مشاهده اطلاعات دارویی ، بر روی نام دارو کلیک نمایید   کلرفنيرآمين Chlorpheniramine سيناريزين Cinnarizine کلماستين Clemastine سايپروهپتادين Cyproheptadine ديمن‌ هيدرينات Dimenhydrinate ديفن‌ هيدرامين‌ Diphenhydramine ديفن‌ هيدرامين کامپند Diphenhydramine Compound هيدروکسي‌ زين Hydroxyzine پرومتازين Promethazine […]

Read more