تترا سایکلین ها TETRACYCLINES

 

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد
و مدفایلز هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

 


جهت مشاهده اطلاعات دارویی ، بر روی نام دارو کلیک نمایید


 

 

مقدمه :

تتراسيکلين‌ها آنتي‌بيوتيک‌هاي‌ باکتريواستاتيک‌ با طيف‌ اثر گسترده ‌هستند که‌ امروزه‌ به‌ دليل‌ افزايش‌ مقاومت ‌ميکروبي‌ مصرف‌ آنها کاهش‌ يافته‌ است‌. با اين‌ وجود، اين‌ داروها همچنان‌ درمان ‌انتخابي‌ عفونت هاي‌ ناشي‌ از کلاميديا (عامل‌بيماري هاي‌ تراخم‌، پسيتاکوز ، سالپنژيت ‌، اورتريت‌ و لنفوگرانولوماونروم ‌) ، ريکتزيا (عامل‌ تب‌ Q) ، ميکوپلاسما (عامل‌عفونتهاي‌ مجاري‌ تنفسي‌ و تناسلي‌)،بروسلا و بورليابور گدورفري‌(اسپيروکت‌ عامل‌ بيماري‌ Lyme) مي‌باشند.

تتراسيکلين‌ها به‌ دليل‌ اثر برهموفيلوس‌آنفلوانزا در برونشيت‌ مزمن‌ و همچنين‌ دردرمان‌ آکنه‌ و بيماري‌ دهان‌ و دندان‌ نيزمصرف‌ مي‌شوند. از نظر طيف‌ اثر تفاوت‌ زيادي‌ بين‌تتراسيکلين‌هاي‌ موجود در بازار دارويي‌نيست‌. تتراسيکلين‌ها در استخوان‌ و دندان‌در حال‌ رشد رسوب‌ مي‌کنند (به‌ کلسيم‌پيوند مي‌يابند) و موجب‌ رنگي‌ شدن‌ دندانهاو گاه‌ هيپوپلازي‌ لثه‌ مي‌شوند. به‌ همين‌دليل‌ مصرف‌ تتراسيکلين‌ها در کودکان‌ باسن‌ کمتر از ۱۲ سال‌ و زنان‌ باردار ممنوع‌است‌.

به استثناي‌ دوکسي‌ سيکلين‌ ، سايرتتراسيکلين ‌هاي‌ موجود در بازار دارويي ‌ايران‌ ممکن‌ است‌ موجب‌ بدتر شدن‌ عيب‌کار کليه‌ در بيماران‌ مبتلا به‌ اين‌ عارضه‌ گردند و به همين‌ دليل‌ مصرف‌ اين‌ داروها دربيماران‌ مبتلا به‌ بيماري‌ کليوي‌ ممنوع ‌است‌.

جذب‌ خوراکي‌ تتراسيکلين‌ها درصورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با شير (به ‌جز دوکسي‌سيکلين‌) ، آنتي‌اسيدها و املاح‌ کلسيم‌، منيزيم‌ و آهن‌ کاهش‌ مي‌يابد. مکانيسم‌ اثر تتراسيکلين‌ها جلوگيري‌ ازساخت‌ پروتئين‌ از طريق‌ ممانعت‌ از پيوند tRNA به‌ کمپلکس‌ mRNA ـ ريبوزوم‌ است‌.

 

دوکسي‌ سيکلين Doxycycline

تتراسيکلين Tetracycline HCI

  

وانکومايسين‌ VANCOMYCIN

زيدوودين‌ ZIDOVUDINE

 

 

 

 

 

 

 

 


دوکسی سیلین

• موارد مصرف‌: اين‌ دارو در درمان‌ برونشيت‌ مزمن ‌، عفونت هاي‌ ناشي‌ ازبروسلا ، کلاميديا ، ميکوپلاسما و ريکتزيا و نيز در درمان‌ آکنه‌ و لگاريس‌ و افوزيون ‌پلورال‌ ناشي‌ از سيروز يا بيماريهاي ‌بدخيم‌ مصرف‌ مي‌شود. دوکسي‌ سيکلين‌در درمان‌ التهاب‌ مزمن‌ پروستات‌ وسينوس‌ نيز به‌کار مي‌رود.

• فارماکوکينتيک‌: ۱۰۰ ـ ۹۰ درصد دارو از راه‌خوراکي‌ جذب‌ مي‌شود و غذا بر جذب‌ داروتاثيري‌ ندارد. غلظت‌ سرمي‌ دارو ۴ ـ ۲ساعت‌ پس‌ از مصرف‌ به‌ اوج‌ خود مي‌رسد.پس‌ از جذب‌، دارو در اغلب‌ بافتها و مايعات‌بدن‌ منتشر مي‌شد. نيمه‌ عمر دارو ۲۲ ـ ۱۲ساعت‌ است‌ و در صورت‌ عيب‌ کار کليه‌تغيير چنداني‌ نخواهد کرد. دفع‌ دارو عمدتا اليوي‌ است‌، اما از راه‌ صفرا نيز دفع‌ مي‌شود.

• موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در کودکان‌ باسن‌ کمتر از ۱۲ سال‌ و ابتلاي‌ بيمار به‌لوپوس‌ اريتماتوز نبايد مصرف‌ شود.

• هشدارها:

۱ ـ اين‌ دارو بندرت‌ ممکن‌ است‌موجب‌ بروز حساسيت‌ به‌ نور شود.

۲ ـ دوکسي‌ سيکلين‌ در بيماران‌ مبتلا به‌عيب‌ کار کليه‌ بايد با احتياط فراوان‌ مصرف‌ شود.

• عوارض‌ جانبي‌: تهوع ‌، استفراغ‌ ، اسهال‌، عفونت‌ ثانويه‌ ناشي‌ از ميکروارگانيسم‌هاي‌ مقاوم‌ و بندرت‌ واکنش‌هاي‌ آلرژيک‌ با مصرف‌ اين‌ دارو گزارش‌ شده‌ است‌. سردرد و اختلالات ‌بينايي‌ ممکن‌ است‌ نشانه‌ افزايش‌ فشارداخل‌ جمجمه‌ باشند.

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌ اين‌دارو با آنتي‌اسيدها جذب‌ آن‌ را کاهش‌مي‌دهد. جذب‌ خوراکي‌ املاح‌ آهن‌ وتتراسيکلين‌ها در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌دو دارو کاهش‌ مي‌يابد. سوکرالفات‌ جذب‌خوراکي‌ تتراسيکلين‌ها را کاهش‌ مي‌دهد.تتراسيکلين‌ها در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌با داروهاي‌ خوراکي‌ جلوگيري‌ کننده‌ ازبارداري‌، اثر اين‌ داروها را ممکن‌ است ‌کاهش‌ دهند. متابوليسم‌ دوکسي‌ سيکلين‌در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با داروهاي‌ضد صرع‌ (کاربامازپين‌، فنوباربيتال‌،فني‌توئين‌ و پيريميدون‌) ممکن‌ است‌افزايش‌ و در نتيجه‌ ، غلظت‌ سرمي‌ اين‌ دارو کاهش‌ يابد.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ – در صورت‌ ناراحتي‌گوارشي‌، دوکسي‌ سيکلين‌ را مي‌توان‌ باغذا يا شير مصرف‌ کرد.

۲ ـ بيمار نبايد به‌ مدت‌ طولاني‌ در معرض‌نور آفتاب‌ يا لامپهاي‌ داراي‌ اشعه‌ ماوراءبنفش‌ قرار گيرد.

۳ ـ کپسول‌ دوکسي‌ سيکلين‌ را بايد به ‌طور کامل‌ با مقدار زيادي‌ آب‌ همراه‌ با غذا درحال‌ نشسته‌ يا ايستاده‌ بلعيد و به‌ مدت‌حداقل‌ ۳۰ دقيقه‌ پس‌ از مصرف‌ از درازکشيدن‌ خودداري‌ نمود.

۴ ـ از مصرف‌ همزمان‌ داروي‌ آنتي‌ اسيد،مکمل‌هاي‌ حاوي‌ کلسيم‌ و آهن‌، ملين‌هاي‌حاوي‌ منيزيم‌ و سديم‌ بي‌کربنات‌ طي‌ ۳ ـ ۱ساعت‌ پس‌ از مصرف‌ تتراسيکلين‌ها بايدخودداري‌ نمود.

۵ ـ در صورت‌ بروز سرگيجه‌ يا منگي‌ بايداحتياط نمود.

• مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: در روز اول‌ درمان‌ ۲۰۰ ميلي‌گرم‌ هر ۱۲ ساعت‌ و سپس‌ روزانه‌۱۰۰ ميلي‌گرم‌ مصرف‌ مي‌شود. در درمان ‌آکنه‌ روزانه‌ ۵۰ ميلي‌گرم‌ به‌ مدت‌ ۱۲ ـ ۶ روز يا بيشتر مصرف‌ مي‌شود.

کودکان‌: در کودکان‌ با وزن‌ ۴۵ کيلوگرم‌ و کمتر ، روز اول‌ ۲/۲mg/kg هر ۱۲ ساعت‌ و سپس‌ ۴/۴mg/kg ـ ۲/۲ يکبار در روزمصرف‌ مي‌شود.

• اشکال‌ دارويي‌: (Film Coated Tablet: 100mg (as Hyclate

 


تترا سیکلین

• موارد مصرف‌: اين‌ دارو در درمان‌ تشديد برونشيت‌ مزمن‌ ، عفونتهاي‌ ناشي‌ ازبروسلا ، کلاميديا، ميکوپلاسما و ريکتزيا و نيز در درمان‌ آکنه‌ ولگاريس‌ و افوزيون‌پلورال‌ ناشي‌ از سيروز يا بيماريهاي ‌بدخيم‌ مصرف‌ مي‌شود.

• فارماکوکينتيک‌: ۷۵ درصد دارو از راه‌ خوراکي‌ جذب‌ مي‌شود که‌ اين‌ مقدار درحضور غذا کاهش‌ مي‌يابد. غلظت‌ سرمي‌دارو ۳ ـ ۲ روز پس‌ از مصرف‌ به‌ حددرماني‌ مي‌رسد. پس‌ از جذب‌ بخوبي‌ دراغلب‌ بافتها و مايعات‌ بدن‌ منتشر مي‌شود.دفع‌ دارو عمدتا کليوي‌ است‌، اما از راه‌صفرا نيز دفع‌ مي‌شود. نيمه‌ عمر دارو ۱۱ ـ ۶ ساعت‌ است‌ که‌ در بيماران‌ آنوريک‌ممکن‌ است‌ تا ۱۰۰ ساعت‌ نيز افزايش‌ يابد.

• موارد منع‌ مصرف‌: دارو در صورت‌ وجودعيب‌ کار کليه‌ و در کودکان‌ با سن‌ کمتر از ۱۲ سال‌ نبايد مصرف‌ شود.

• هشدارها:

۱ ـ اين‌ دارو بندرت‌ ممکن‌ است‌موجب‌ بروز حساسيت‌ به‌ نور شود.

۲ ـ مصرف‌ تتراسيکلين‌ موضعي‌ ممکن‌است‌ باعث‌ حساس‌ شدن‌ پوست‌ و بروزحساسيت‌ به‌ دارو در صورت‌ مصرف‌موضعي‌ يا سيستميک‌ آن‌ در دفعات‌ بعدي‌شود.

• عوارض‌ جانبي‌: تهوع‌ ، استفراغ‌ ، اسهال‌،عفونت‌ ثانويه‌ ناشي‌ از ميکروارگانيسم‌هاي‌ مقاوم‌ و بندرت ‌واکنش‌هاي‌ آلرژيک‌ با مصرف‌ اين‌ دارو گزارش‌ شده‌ است‌. سردرد و اختلالات ‌بينايي‌ ممکن‌ است‌ نشانه‌ افزايش‌ فشارداخل‌ جمجمه‌ باشند. همچنين‌ درد، قرمزي‌،تورم‌ يا ساير علايم‌ تحريک‌ با مصرف‌موضعي‌ اين‌ دارو گزارش‌ شده‌ است‌.

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌ اين ‌دارو با آنتي‌اسيدها جذب‌ آن‌ را کاهش ‌مي‌دهد. جذب‌ خوراکي‌ املاح‌ آهن‌ وتتراسيکلين‌ها در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌دو دارو کاهش‌ مي‌يابد. سوکرالفات‌ جذب‌خوراکي‌ تتراسيکلين‌ها را کاهش‌ مي‌دهد.تتراسيکلين‌ها در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌با داروهاي‌ خوراکي‌ جلوگيري‌ کننده‌ ازبارداري‌، اثر اين‌ داروها را ممکن‌ است‌کاهش‌ دهند.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ ـ دوره‌ درمان‌ تراخم‌ بااين‌ دارو ممکن‌ است‌ چند ماه‌ طول‌ بکشد . مصرف‌ همزمان‌ تتراسيکلين‌ خوراکي‌ درصورت‌ شديد بودن‌ عفونت‌ ممکن‌ است‌ضروري‌ باشد.

۲ ـ از مصرف‌ همزمان‌ داروهاي‌ آنتي‌ اسيد،مکمل‌هاي‌ حاوي‌ کلسيم‌ و آهن‌، ملين‌هاي‌حاوي‌ منيزيم‌ و سديم‌ بي‌کربنات‌ شير ولبنيات‌ طي‌ ۳ ـ ۱ ساعت‌ پس‌ از مصرف‌ اين‌دارو بايد خودداري‌ شود.

۳ ـ بيمار نبايد به‌ مدت‌ طولاني‌ در معرض‌نور آفتاب‌ يا لامپهاي‌ داراي‌ اشعه‌ ماوراءبنفش‌ قرار گيرد.

۴ ـ دوره‌ درمان‌ با اين‌ دارو بايد کامل‌ شود.

• مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: مقدار مصرف‌ اين‌ دارو از راه‌خوراکي‌ ۵۰۰ ـ ۲۵۰ ميلي‌گرم‌ هر ۶ ساعت‌مي‌باشد . در درمان‌ آکنه‌ اين‌ دارو به‌ مقدار ۲۵۰ ميلي‌گرم‌ ۳ بار در روز به‌ مدت‌ ۴ ـ ۱ هفته‌ مصرف‌ مي‌شود و سپس‌ اين‌ مقدار به ‌۲ بار در روز کاهش‌ و تا بهبودي‌ ادامه ‌مي‌يابد. در صورتي‌ که‌ پاسخ‌ درماني‌ لازم‌ديده‌ نشود ، افزايش‌ مقدار مصرف‌ ممکن‌ است‌ ضروري‌ باشد . تتراسيکلين‌ به‌ مقدار ۵۰۰ ميلي‌گرم‌ ۴ بار در روز براي‌ ۱۵ روز در درمان‌ مراحل‌ اوليه‌ سيفيليس‌ مصرف‌ مي‌شود. مقدار مصرف‌ تتراسيکلين‌ در درمان‌ اورتريت‌ غيرگونوکوکي‌ ۵۰۰ ميلي‌گرم‌ ۴ بار در روز براي‌ ۲۱ ـ ۷ روزمي‌باشد. به‌صورت‌ موضعي‌، يک‌ يا دو باردر روز استفاده‌ مي‌شود.

کودکان‌: به‌ صورت‌ موضعي‌ يک‌ يا دو باردر روز بر روي‌ موضع‌ ماليده‌ مي‌شود . به‌عنوان‌ ضد باکتري‌، در کودکان‌ با سن‌ ۸سال‌ و بيشتر، مقدار ۱۲/۵mg/kg ـ ۶/۱۵ هر۶ ساعت‌ مصرف‌ مي‌شود.

• اشکال‌ دارويي‌: Capsule: 250mg Topical Ointment: 3%

 


وانکومایسین

• موارد مصرف‌: وانکومايسين‌ در مواردمحدودي‌ از جمله‌ در پيشگيري‌ و درمان‌آندوکارديت‌ و ساير عفونتهاي‌ جدي‌ ناشي‌از کوکسي‌هاي‌ گرم‌ مثبت‌ ( مانند استافيلوکوک‌ مقاوم‌ به‌ پني‌سيلين‌ها ) مصرف‌ مي‌شود.

• مکانيسم‌ اثر: وانکومايسين‌ عليه ‌باکتري‌هاي‌ گرم‌ مثبت‌ هوازي‌ و بي‌هوازي ‌مؤثر است‌. اين‌ آنتي‌بيوتيک‌ با اثر بر روي ‌ساخت‌ ديواره‌ سلولي ‌، بر روي‌ اغلب ‌باکتري‌ها اثر باکتريسيد دارد.

• فارماکوکينتيک‌: وانکومايسين‌ پس‌ از انفوزيون‌ بطور گسترده‌ در بافتها و مايعات‌ بدن‌ منتشر مي‌شود. از آنجا که‌ اثردارو نسبتا طولاني‌ مدت‌ است‌، مي‌توان‌ آن‌را هر ۱۲ ساعت‌ مصرف‌ نمود. نيمه‌ عمردارو در بزرگسالان‌ ۴-۱۱ ساعت‌ است‌ که‌در صورت‌ عيب‌ کار کليه‌ ممکن‌ است‌ به‌۶-۱۰ روز برسد. دفع‌ اين‌ دارو عمدتا کليوي‌ است‌. • موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجودسابقه‌ اختلالات‌ شنوايي‌ از مصرف‌ اين‌دارو بايد خودداري‌ گردد.

• هشدارها:

۱ ـ انفوزيون‌ سريع‌ اين‌ داروها باخطر واکنشهاي‌ آنافيلاکتيک‌ همراه‌ است‌ وبايد از آن‌ اجتناب‌ کرد.

۲ ـ محل‌ تزريق‌ دارو در هر بار انفوزيون‌بايد تغيير داده‌ شود.

۳ ـ مصرف‌ اين‌ دارو در بيماران‌ مبتلا به‌نارسايي‌ کليه‌ و در سالخوردگان‌ بايد بااحتياط فراوان‌ صورت‌ گيرد.

۴ ـ آزمونهاي‌ شمارش‌ سلولهاي‌ خون‌ ، آناليز ادرار و سنجش‌ کار کليه‌ در طول ‌درمان‌ با اين‌ دارو ضروري‌ است‌. آزمون‌سنجش‌ شنوايي‌ در طول‌ مصرف‌ اين‌ دارودر بيماران‌ سالخورده‌ يا مبتلا به‌ عيب‌ کارکليه‌ بايد انجام‌ شود.

• عوارض‌ جانبي‌: مسموميت‌ کليوي‌ شامل ‌نارسايي‌ کليه‌ و نفريت‌ بين‌ سلولي ‌، مسموميت‌ گوشي ‌، اختلال‌هاي‌ خوني ‌شامل‌ کاهش‌ نوتروفيل‌هاي‌ خون‌ و بندرت ‌آگرانولوسيتوز ، کاهش‌ پلاکتهاي‌ خوني ‌، تهوع ‌، لرز ، تب ‌، ائوزينوفيلي ‌، آنافيلاکسي‌ ، بثورات‌ جلدي ‌، التهاب‌ وريد ، افت‌ شديد فشار خون‌ ، خس‌خس‌ کردن ‌، اختلال‌ درتنفس ‌، کهير ، خارش‌ ، برافروختگي‌ بالاتنه‌ ،درد و اسپاسم‌ عضلات‌ پشت‌ و سينه‌ بامصرف‌ اين‌ دارو گزارش‌ شده‌ است‌.

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان ‌وانکومايسين‌ با آمينوگليکوزيدها ياکاپرئومايسين‌ احتمال‌ بروز مسموميت‌گوشي‌ و کليوي‌ را افزايش‌ مي‌دهد. همچنين ‌احتمال‌ بروز مسموميت‌ گوشي‌ در صورت ‌مصرف‌ همزمان‌ اين‌ دارو با داروهاي‌ مدرگروه‌ لوپ‌ افزايش‌ مي‌يابد.

• مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: وانکومايسين‌ از راه‌ انفوزيون ‌آهسته‌ وريدي‌ به‌ مقدار ۵۰۰ ميلي‌گرم‌ طي ‌حداقل‌ ۶۰ دقيقه‌ هر ۶ ساعت‌ يا ۱ گرم‌حداقل‌ طي‌ ۱۰۰ دقيقه‌ هر ۱۲ ساعت ‌مصرف‌ مي‌شود. براي‌ پيشگيري‌ از آندوکارديت‌ در بيماراني‌ که‌ نسبت‌ به‌ پني‌سيلين‌ حساسيت‌ دارند يا اينکه‌ در ماه ‌گذشته‌ بيش‌ از يک‌ بار پني‌سيلين‌ دريافت‌داشته‌اند، وانکومايسين‌ به‌ مقدار ۱ گرم‌ طي‌ حداقل‌ ۱۰۰ دقيقه‌ بصورت‌ انفوزيون‌آهسته‌ وريدي‌ تزريق‌ مي‌شود.

کودکان‌: اين‌ دارو از راه‌ انفوزيون‌ آهسته‌وريدي‌ در نوزادان‌ تا سن‌ يک‌ هفته‌ ابتدا mg/kg 15 و بعد mg/kg 10 هر ۱۲ ساعت‌ ودر نوزادان‌ با سن‌ ۱-۴ هفته‌ ابتدا ۱۵ mg/kg و سپس‌ mg/kg 10 هر ۸ ساعت‌ و در کودکان‌ يک‌ ماهه‌ و بزرگتر ۱۰ mg/kg هر ۶ساعت‌ مصرف‌ مي‌شود. مقدار مصرف‌ اين ‌دارو براي‌ پيشگيري‌ از آندوکارديت‌ در کودکان‌ با سن‌ کمتر از ۱۰ سال‌ ۲۰ mg/kg است‌ که‌ همراه‌ با mg/kg 2 جنتامايسين‌مصرف‌ مي‌شود.

• اشکال‌ دارويي‌: For Injection: 500 mg

 


زیدوودین

• موارد مصرف‌: زيدوودين‌ در درمان‌ عفونت‌ناشي‌ از ويروس‌ HIV، مانند سندرم‌ نقص‌اکتسابي‌ سيستم‌ ايمني‌ (AIDS) و پيشگيري‌از انتقال‌ نارسايي‌ ايمني‌ بکار مي‌رود.

• مکانيسم‌ اثر: زيدوودين‌ با مهار آنزيم‌کريپتاز معکوس‌ ويروسي‌، تکثير ويروس‌ را مهار مي‌کند.

• فارماکوکينتيک‌: جذب‌دارو از مجراي‌ گوارش‌ سريع‌ و تقريبا کامل‌ است‌،هرچند به‌ علت‌ متابوليسم‌ عبور اول‌ در کبد، فراهم زيستي‌ دارو حدود ۶۵ درصد مي‌باشد. مصرف‌ غذاي‌ چرب‌ باعث‌ کاهش‌ ميزان‌ و سرعت‌ جذب‌ دارو مي‌شود. دارو از سدخوني‌ ـ مغزي‌ عبور مي‌کند. اين‌ دارو ازجفت‌ عبور مي‌کند. متابوليسم‌ دارو کبدي‌است‌. نيمه‌ عمر آن‌ ۱ ساعت‌ و دفع‌ آن‌کليوي‌ است‌. غلظت‌ دارو ۱/۵ ـ ۰/۵ ساعت‌پس‌ از مصرف‌ به‌ حداکثر مي‌رسد.

• هشدارها:

۱ ـ در بيماران‌ مبتلا به‌ کاهش‌فعاليت‌ مغز استخوان‌، کبود اسيد فوليک‌ ياويتامين‌ B12 و عيب‌ کار کبد، بايد با احتياطفراوان‌ مصرف‌ شود.

۲ ـ اين‌ دارو سبب‌ درمان‌ عفونت‌ HIVنمي‌شود و بيمار بايد در مقابل‌ عفونت‌هاي‌فرصت‌طلب‌ توسط داروهاي‌ ضدعفونت‌درمان‌ شود.

۳ ـ بيماران‌ مبتلا به‌ کم‌خوني‌ ياگرانولوسيتوپني‌ قابل‌ توجه‌ ممکن‌ است‌نياز به‌ کاهش‌ مقدار مصرف‌ دارو داشته‌باشند تا مغز استخوان‌ بحال‌ عادي‌برگردد.

۴ ـ در بيماراني‌ که‌ ۶ ماه‌ يا بيشتر دارومصرف‌ کرده‌اند، HIV مقاوم‌ به‌ دارو مشاهده‌ شده‌ است‌.

۵ ـ دارو باعث‌ کاهش‌ خطر انتقال‌ HIVناشي‌ از تماس‌ جنسي‌ يا آلودگي‌ خون‌نمي‌شود، اما در پيشگيري‌ از انتقال‌ آن‌ ازمادر به‌ جنين‌ مؤثر است‌.

۶ ـ با پيشرفت‌ بيماري‌ و مقادير مصرف‌بالاي‌ دارو، عوارض‌ خوني‌ بيشتر است‌، به‌همين‌ دليل‌ شمارش‌ سلولهاي‌ خون‌ وبررسي‌ کار کبد در طول‌ درمان‌ لازم‌ است‌.

۷ ـ گرانولوسيتوپني‌ و کم‌خوني‌ با تعدادلنفوسيت‌هاي‌ CD4 ، غلظت‌ هموگلوبين‌ و تعداد گرانولوسيت‌ها در شروع‌ درمان‌ نسبت‌ معکوس‌ داشته‌ و بطور مستقيم ‌بسته‌ به‌ مقدار مصرف‌ و دوره‌ درمان ‌است‌. کم‌خوني‌ قابل‌ توجه‌ عموما ۴-۶ هفته ‌بعد از درمان‌ ديده‌ مي‌شود .

۸ ـ کم‌خوني‌ بيمار با قطع‌ يا کاهش‌ مقدارمصرف‌ دارو معمولا بهبود مي‌يابد، هر چندبا مقدار مصرف‌ کمتر ممکن‌ است‌ نياز به‌انتقال‌ خون‌ و يا مصرف‌ اريتروپويتين‌باشد. در بيمار مبتلا به‌ گرانولوسيتوپني‌ ممکن‌ است‌ نياز به‌ وقفه‌ درمان‌ يا درمان‌ با GM-CSF باشد.

• عوارض‌ جانبي‌: کم‌خوني‌، کاهش‌ گلبولهاي‌سفيد يا نوتروفيل‌ها، تغيير در تعدادپلاکت‌ها، سردرد شديد، بي‌خوابي‌، دردعضلاني‌ و تهوع‌ از عوارض‌ جانبي‌ مهم‌ ونسبتا شايع‌ دارو مي‌باشند.

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان ‌زيدوودين‌ با داروهاي‌ کاهنده‌ فعاليت‌ مغزاستخوان ‌، ممکن‌ است‌ سبب‌ تشديد اثرات‌اين‌ داروها شود.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ ـ اين‌ دارو بيش‌ ازمقدار تجويز شده‌ نبايد مصرف‌ شود.

۲ ـ دوره‌ درمان‌ بايد کامل‌ گردد.

۳ ـ مراجعه‌ منظم‌ به‌ پزشک‌ به‌ منظور انجام‌آزمون‌هاي‌ خون‌ ضروري‌ است‌.

۴ ـ از مصرف‌ همزمان‌ ساير داروها بدون‌مشورت‌ با پزشک‌ بايد خودداري‌ گردد.

• مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: بصورت‌ تک‌ درماني‌ درعفونت‌ HIV به‌ ميزان‌ ۱۰۰ ميلي‌ گرم‌ هر ۴ ساعت‌ (۶۰۰mg/day) مصرف‌ مي‌شود و در عفونت‌ بدون‌ علائم‌ ۱۰۰ HIV ميليگرم‌هر ۴ ساعت‌ در زمان‌ بيداري‌ (۵۰۰mg/day)مصرف‌ مي‌شود. زيدوودين‌ همچنين‌ درمقادير ۲۰۰ ميلي‌گرم‌ هر ۸ ساعت‌ بکار ميرود. در پيشگيري‌ از HIVمنتقل‌ شده‌ ازمادر به‌ جنين‌ مقدار ۱۰۰ ميلي‌گرم‌ پنج‌ باردر روز بعد از هفته‌ ۱۴ آبستني‌ شروع‌ و تازمان‌ زايمان‌ ادامه‌ مي‌يابد.

کودکان‌: در عفونت‌ HIV در کودکان‌ ۳ ماهه‌تا ۱۲ ساله‌ ۱۸۰mg/m2 – 90 هر ۶ ساعت‌مصرف‌ مي‌شود. مقدار مصرف‌ نبايد از۲۰۰ ميلي‌گرم‌ هر ۶ ساعت‌ بيشتر شود . در کودکان‌ مبتلا به‌ گرانولوسيتوپني‌ ممکن‌است‌ نياز به‌ کاهش‌ مقدار مصرف‌ تا ۱۲۰ mg/m2 هر ۶ ساعت‌ باشد. درپيشگيري‌ از انتقال‌ عفونت‌ HIV مادر به‌نوزاد، مقدار مصرف‌ نوزادان‌ mg/kg 2 هر ۶ ساعت‌ است‌ که‌ طي‌ ۱۲ ساعت‌ بعد از تولدشروع‌ و تا ۶ هفتگي‌ ادامه‌ مي‌يابد. مقدارمصرف‌ در کودکان‌ ۱۳ سال‌ و بزرگتر،مانند بزرگسالان‌ است‌.

• اشکال‌ دارويي‌: Capsule: 100 mg, 250 mg Syrup: 50 mg/5ml

 

 

 

 


 مدفایلز (بانک جامع فایل های پزشکی)


 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *