ضد هيستامين ها ANTIHISTAMINES

 

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد
و مدفایلز هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد

 


جهت مشاهده اطلاعات دارویی ، بر روی نام دارو کلیک نمایید


 

کلرفنيرآمين Chlorpheniramine

سيناريزين Cinnarizine

کلماستين Clemastine

سايپروهپتادين Cyproheptadine

ديمن‌ هيدرينات Dimenhydrinate

ديفن‌ هيدرامين‌ Diphenhydramine

ديفن‌ هيدرامين کامپند Diphenhydramine Compound

هيدروکسي‌ زين Hydroxyzine

پرومتازين Promethazine

ترفنادين Terfenadine

 

 

 

 

 

 


کلرفنيرآمين Chlorpheniramine

 

• موارد مصرف‌: کلرفنيرآمين‌ در درمان‌علامتي‌ رينيت‌ آلرژيک‌ فصلي‌ يا دايمي‌، رينيت‌ وازوموتور و التهاب‌ آلرژيک‌ ملتحمه‌ ناشي‌ از استنشاق‌ مواد آلرژن‌ و ياخوردن‌ آنها ، کهير و کهير غول‌آسا، و به ‌عنوان‌ داروي‌ کمکي‌ در شوک‌آنافيلاکتيک‌ به‌کار مي‌رود.

• مکانيسم‌ اثر: اثر ضد آلرژيک‌ آن‌ ناشي‌ ازمهار گيرنده‌هاي‌ H1هيستاميني‌ است‌.همچنين‌ داراي‌ آثار آنتي‌کلينرژيک‌ است‌.

• فارماکوکينتيک‌: بخوبي‌ از راه‌ خوراکي‌ جذب‌مي‌شود. متابوليسم‌ آن‌ کبدي‌ است‌ و از کليه‌دفع‌ مي‌شود. نيمه‌ عمر کلرفنيرامين‌ ۱۵ ـ ۱۲ساعت‌ است‌. زمان‌ لازم‌ براي‌ شروع‌ اثر ازراه‌ خوراکي‌ ۶۰ ـ ۱۵ دقيقه‌ است‌.

• هشدارها:

۱ ـ احتمال‌ خشک‌ شدن‌ دهان‌ وافزايش‌ بيماريهاي‌ دهان‌ و دندان‌ با مصرف‌طولاني‌ مدت‌ آنتي‌هيستامين‌ها وجود دارد.

۲ ـ در صرع‌، هيپرتروفي‌ پروستات‌ واحتباس‌ ادرار، گلوکوم‌ و بيماريهاي‌ کبد بااحتياط مصرف‌ گردد.

• عوارض‌ جانبي‌: عارضه‌ شايع‌ آن‌خواب‌آلودگي‌ است‌. اين‌ دارو مي‌تواندعوارض‌ آنتي‌کلينرژيک‌ مثل‌ خشکي‌ دهان‌و تاري‌ ديد را همراه‌ داشته‌ باشد.

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌ اين‌دارو با مضعف‌هاي‌ CNS ممکن‌ است‌ اثرات‌مضعف‌ اين‌ دارو را افزايش‌ دهد. استفاده‌همزمان‌ آن‌ با داروهاي‌ آنتي‌کلينرژيک‌اثرات‌ جانبي‌ اين‌ دارو را تشديد مي‌کند.مصرف‌ همزمان‌ داروهاي‌ سمي‌ براي‌گوش‌ مانند ساليسيلات‌ها و وانکومايسين‌با اين‌ دارو ممکن‌ است‌ اثر سمي‌ آن‌ را برگوش‌، از جمله‌ وزوز گوش‌ و سرگيجه‌ رابپوشاند.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ ـ بمنظور کاهش‌تحريک‌ گوارشي‌ همراه‌ با غذا، آب‌ يا شيرمصرف‌ گردد.

۲ ـ در صورت‌ بروز خواب‌آلودگي‌ از انجام‌کارهايي‌ که‌ نياز به‌ تمرکز حواس‌ دارندخودداري‌ گردد.

• مقدار مصرف‌ :

تزريقي‌: طي‌ ۱ دقيقه‌ به‌طور آهسته‌ مقدار ۲۰ ـ ۱۰ ميلي‌گرم‌ تزريق‌ وريدي‌ مي‌گردد.

خوراکي‌:

بزرگسالان‌: به‌عنوان‌ ضد هيستامين‌، ۴ميلي‌گرم‌ هر ۶ ـ ۴ ساعت‌ برحسب‌ نيازاستفاده‌ مي‌گردد. حداکثر مقدار مصرف‌۲۴mg/day است‌.

کودکان‌: در کودکان‌ زير يکسال‌ توصيه‌نمي‌گردد. در کودکان‌ ۲ ـ ۱ سال‌ ۱mg/day، ۵ ـ ۲ سال‌ ۱ ميلي‌گرم‌ هر ۶ ـ ۴ ساعت‌ تا حداکثر ۶mg/day و درکودکان‌ ۱۲ ـ ۶ سال‌ ۲ ميلي‌گرم‌ هر ۶ ـ ۴ تا ساعت‌ حداکثر ۱۲mg/day مصرف‌مي‌گردد.

• اشکال‌ دارويي‌: Tablet: 4mg Injection: 10mg / ml

 


سيناريزين Cinnarizine

 

• موارد مصرف‌: سيناريزين‌ براي‌ رفع ‌اختلالاتي‌ مثل‌ سرگيجه ‌، وزوز گوش‌ ، تهوع ‌و استفراغ‌ ، در بيماري‌ منيير، بيماري‌مسافرت‌، بيماري‌ عروق‌ محيطي‌ و سندرم‌رينود تجويز مي‌شود.

• مکانيسم‌ اثر: اثرات‌ اين‌ دارو ناشي‌ از مهارگيرنده‌ H1 هيستاميني‌ است‌.

• فارماکوکينتيک‌: اين‌ دارو از طريق‌ خوراکي ‌سريعا جذب‌ شده‌ و بعد از ۲ ـ ۱ ساعت‌ به‌حداکثر غلظت‌ پلاسمايي‌ مي‌رسد و در کبدمتابوليزه‌ مي‌شود.

• موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجودپورفيري‌ نبايد مصرف‌ شود.

• هشدارها:

۱ ـ در صورت‌ پايين‌ بودن‌ فشارخون‌ بيمار، مصرف‌ مقادير زياد اين‌ داروبايد با احتياط انجام‌ شود.

۲ ـ در صورت‌ وجود صرع‌، هيپرتروفي‌پروستات‌، احتباس‌ ادرار، گلوکوم‌ وبيماري‌ کبدي‌ بايد با احتياط مصرف‌ شود.

• عوارض‌ جانبي‌: خواب‌آلودگي ‌، خشکي‌ دهان ‌، تاري‌ ديد ، بثورات‌ جلدي ‌، خستگي ‌، سردرد و اختلالات‌ گوارشي‌ از عوارض‌جانبي‌ دارو هستند.

• مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: مقدار ۳۰ ميلي‌گرم‌ ۳ بار درروز مصرف‌ مي‌شود. در بيماري‌ مسافرت‌۳۰ ميلي‌گرم‌ ۲ ساعت‌ قبل‌ از مسافرت‌ وسپس‌ در صورت‌ لزوم‌ ۱۵ ميلي‌گرم‌ هر ۸ساعت‌ در طول‌ مسافرت‌ مصرف‌ مي‌شود.در اختلالات‌ عروق‌ محيطي‌ ابتدا ۷۵ميلي‌گرم‌ ۳ بار در روز مصرف‌ مي‌شود.مقدار مصرف‌ نگهدارنده‌ ۷۵ ميلي‌گرم‌ ۳ ـ ۲بار در روز است‌.

کودکان‌: مقدار مصرف‌ در کودکان‌ ۱۲ ـ ۵سال‌ نصف‌ مقدار مصرف‌ بزرگسالان‌است‌.

• اشکال‌ دارويي‌: Tablet: 25mg, 75mg

 


کلماستين Clemastine

 

• موارد مصرف‌: کلماستين‌ در درمان‌ علامتي‌رينيت‌ آلرژيک‌ فصلي‌ يا دائمي ‌، التهاب‌آلرژيک‌ ملتحمه‌ ناشي‌ از مواد آلرژن‌ ، خارش‌ ناشي‌ از واکنش‌هاي‌ آلرژيک‌ و کهير و به ‌عنوان‌ درمان‌ کمکي‌ شوک ‌آنافيلاکتيک‌ به‌کار برده‌ مي‌شود.

• مکانيسم‌ اثر: اثر ضد آلرژي‌ آن‌ ناشي‌ ازرقابت‌ با هيستامين‌ براي‌ اتصال‌ به‌گيرنده‌هاي‌ H1 است‌.

• فارماکوکينتيک‌: اين‌ دارو بخوبي‌ از راه‌تزريق‌ يا خوراکي‌ جذب‌ مي‌گردد.متابوليسم‌ آن‌ کبدي‌ است‌. زمان‌ شروع‌ اثرشکل‌ خوراکي‌ آن‌ بين‌ ۶۰ ـ ۱۵ دقيقه‌ است‌ وطول‌ مدت‌ اثر کلماستين‌ در حدود ۱۲ساعت‌ مي‌باشد و از راه‌ کليوي‌ دفع‌مي‌گردد.

• هشدارها: احتمال‌ بروز سرگيجه‌، اغتشاش‌شعور و کمي‌ فشار خون‌ ناشي‌ از مصرف‌اين‌ دارو بيماران‌ سالخورده‌ بيشتر است‌.

• عوارض‌ جانبي‌: عوارض‌ شايع‌ آن‌ شامل‌خواب‌آلودگي‌ و غليظ شدن‌ ترشحات‌ نايژه‌است‌.

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ با داروهاي‌ پايين‌ آورنده‌ فشارخون‌ و داروهاي‌ مضعف‌ CNS ممکن‌ است‌باعث‌ افزايش‌ اثر آنها گردد. مصرف‌ اين‌دارو با داروهاي‌ سمي‌ براي‌ گوش‌ ممکن‌است‌ علايم‌ مسموميت‌ گوشي‌ آنها از جمله‌وزوز گوش‌ را بپوشاند.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ ـ بمنظور کاهش‌تحريک‌ گوارشي‌، اين‌ دارو همراه‌ با غذا،آب‌ يا شير مصرف‌ شود.

۲ ـ داروهاي‌ ضد هيستامين‌ ممکن‌ است‌علايم‌ مسموميت‌ گوشي‌ ناشي‌ از مصرف‌مقادير زياد ساليسيلات‌ها را بپوشاند.

۳ ـ احتمال‌ بروز خواب‌آلودگي‌ وجود دارد.بنابراين‌ از کار با آلاتي‌ که‌ نيازمند هوشياري‌است‌، مانند رانندگي‌، خودداري‌ گردد.

• مقدار مصرف‌

خوراکي‌:

بزرگسالان‌: مقدار ۱۰ ميلي‌گرم‌ دو بار درروز يا ۲ ميلي‌گرم‌ ۳ ـ ۱ بار در روز مصرف‌مي‌شود. حداکثر ميزان‌ مصرف‌ دارو ۶mg/day است‌.

کودکان‌: در کودکان‌ با سن‌ کمتر از ۱۲سال‌ مقدار ۱ ـ ۰/۵ ميلي‌گرم‌ هر ۱۲ ـ ۸ساعت‌ مصرف‌ مي‌شود.

تزريقي‌:

مقدار ۴mg/day ـ ۲ به‌صورت‌تزريق‌ عضلاني‌ در بزرگسالان‌ و ۲mg/day ـ ۱ در کودکان‌ به ‌کار برده‌ مي‌شود.

• اشکال‌ دارويي‌: Tablet: 1mg Injection: 2mg/ 2ml

 


سايپروهپتادين Cyproheptadine

 

• موارد مصرف‌: سايپروهپتادين‌ براي‌ درمان‌آلرژي‌ ناشي‌ از تب‌ يونجه‌، کهير و کهيرغول‌آسا، کهير ناشي‌ از سرما، ميگرن‌ ودرمان‌ بيماري‌ کوشينگ‌ استفاده‌ شده‌است‌.

• مکانيسم‌ اثر: اين‌ دارو آنتاگونيست‌گيرنده‌هاي‌ H1 و گيرنده‌هاي‌ سروتونيني‌مي‌باشد. به‌ دليل‌ خاصيت‌ آنتي‌هيستاميني‌آن‌، اثر ضد آلرژي‌ دارد.

• فارماکوکينتيک‌: اين‌ دارو بخوبي‌ از دستگاه‌گوارش‌ جذب‌ مي‌گردد. اثر آن‌ ۶۰ ـ ۱۵دقيقه‌ پس‌ از مصرف‌ خوراکي‌ ظاهرمي‌گردد. دفع‌ آن‌ کليوي‌ و اغلب‌ به‌صورت‌متابوليت‌ طي‌ ۲۴ ساعت‌ صورت‌ مي‌گيرد.

• هشدارها:

۱ ـ احتمال‌ سرگيجه‌، تسکين‌بيش‌ از حد، اغتشاش‌ شعور و کمي‌ فشارخون‌ ناشي‌ از مصرف‌ اين‌ دارو درسالخوردگان‌ بيشتر است‌.

۲ ـ مصرف‌ طولاني‌ مدت‌ اين‌ دارو باعث‌خشکي‌ دهان‌ مي‌شود و احتمال‌ گلودرد،عفونت‌ دهان‌ و گلو و پوسيدگي‌ دندان‌وجود دارد.

• عوارض‌ جانبي‌: عوارض‌ شايع‌ اين‌ داروخشکي‌ دهان‌، تاري‌ ديد، خواب‌آلودگي‌،غليظ شدن‌ ترشحات‌ نايژه‌ و افزايش‌ وزن‌مي‌باشند.

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌ اين‌دارو با مضعف‌هاي‌ CNS ممکن‌ است‌ اثرات‌مضعف‌ آن‌ را افزايش‌ دهد. استفاده‌همزمان‌ اين‌ دارو با داروهاي‌آنتي‌کلينرژيک‌ اثرات‌ جانبي‌ آن‌ را تشديدمي‌کند. مصرف‌ همزمان‌ داروهاي‌ سمي‌براي‌ گوش‌ مانند ساليسيلات‌ها ووانکومايسين‌ با اين‌ دارو ممکن‌ است‌ اثرسمي‌ آن‌ را بر گوش‌ از جمله‌ وزوز گوش‌ وسرگيجه‌ را بپوشاند.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ ـ احتمال‌ افزايش‌ وزن‌وجود دارد.

۲ ـ بمنظور کاهش‌ تحريک‌ گوارشي‌ همراه‌با غذا، آب‌ يا شير مصرف‌ گردد.

۳ ـ در صورت‌ بروز خواب‌ آلودگي‌ ازانجام‌ کارهايي‌ که‌ نياز به‌ تمرکز حواس‌دارند خودداري‌ گردد.

۴ ـ اين‌ دارو مي‌تواند عوارض‌ سمي‌ گوشي‌ساليسيلات‌ها را بپوشاند.

• مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: در درمان‌ آلرژي‌ مقدار ۴ميلي‌گرم‌ ۴ ـ ۳ بار در روز و حداکثر ۳۲ميلي‌گرم‌ در روز مصرف‌ مي‌شود. درميگرن‌ ۴ ميلي‌گرم‌ تجويز که‌ در صورت‌نياز پس‌ از نيم‌ ساعت‌ تکرار مي‌شود. مقدار مصرف‌ نگهدارنده‌ آن‌ ۴ ميلي‌گرم‌ هر ۶ ـ ۴ساعت‌ است‌.

کودکان‌: در کودکان‌ ۶ ـ ۲ سال‌ ۲ ميلي‌گرم‌۳ ـ ۲ بار در روز و حداکثر ۱۲ ميلي‌گرم‌ درروز مصرف‌ مي‌شود.

• اشکال‌ دارويي‌: Tablet: 4mg

 


ديمن‌ هيدرينات Dimenhydrinate

 

• موارد مصرف‌: ديمن‌ هيدرينات‌ در درمان‌سرگيجه‌ ، تهوع ‌، بيماري‌ مسافرت‌ و همچنين‌ سرگيجه‌ ناشي‌ از بيماريهاي‌ که‌ برروي‌ بخش‌ دهليزي‌ گوش‌ اثر مي‌گذارند(مانند التهاب‌ لابيرنت‌) به‌کار برده‌ مي‌شود.

• مکانيسم‌ اثر: ديمن‌ هيدرينات‌ يک‌ داروي‌آنتي‌ هيستامين‌ است‌ و احتمالا با اثر ضدموسکاريني‌ مرکزي‌ باعث‌ کاهش‌ فعاليت‌لابيرنت‌ و مرکز CTZ در بصل‌النخاع‌مي‌شود و باعث‌ مهار سرگيجه‌ و تهوع‌است‌.

• فارماکوکينتيک‌: اين‌ دارو بخوبي‌ از راه‌خوراکي‌ جذب‌ مي‌گردد متابوليسم‌ آن‌کبدي‌ است‌ و از کليه‌ طي‌ ۲۴ ساعت‌به‌صورت‌ متابوليت‌ دفع‌ مي‌گردد.

• هشدارها:

۱ ـ احتمال‌ بروز سرگيجه‌،تسکين‌، اغتشاش‌ شعور و کمي‌ فشار خون‌در بيماران‌ سالخورده‌ وجود دارد.

۲ ـ احتمال‌ بروز خشکي‌ دهان‌ وجود دارد و در صورت‌ مصرف‌ مداوم‌ ممکن‌ است ‌باعث‌ بروز بيماريهاي‌ دهان‌ و دندان‌ گردد.

• عوارض‌ جانبي‌: خواب‌آلودگي‌، غليظ شدن‌ترشحات‌ نايژه‌، تاري‌ ديد، دفع‌ مشکل‌ يادردناک‌ ادرار، هيجان‌ و عصبانيت‌ ازعوارض‌ اين‌ دارو هستند.

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: اين‌ دارو اثرات‌ ضد موسکاريني‌ آمانتادين ‌، آتروپين‌ و ترکيبات‌ مشابه ‌، هالوپيريدول‌، فنوتيازين‌ها وپروکائين‌ آميد را تشديد مي‌کند. مصرف‌همزمان‌ با داروهاي‌ سمي‌ براي‌ گوش‌مي‌تواند علايم‌ مسموميت‌ گوشي‌ ناشي‌ ازاين‌ داروها را بپوشاند. اين‌ دارو اثرات‌داروهاي‌ مضعف‌ CNS را تشديد مي‌کند.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ ـ بمنظور کاهش‌تحريک‌ گوارشي‌، همراه‌ غذا، آب‌ يا شيرمصرف‌ شود.

۲ ـ داروهاي‌ ضد هيستامين‌ ممکن‌ است‌علايم‌ مسموميت‌ گوشي‌ ناشي‌ از مصرف‌مقادير زياد ساليسيلات‌ها را بپوشانند.

۳ ـ احتمال‌ بروز خواب‌آلودگي‌ وجود دارد.بنابراين‌ از کار با آلاتي‌ که‌ نيازمندهوشياري‌ است‌ مانند رانندگي‌ خودداري‌شود.

۴ ـ ديمن‌ هيدرنات‌ به‌ عنوان‌ ضد سرگيجه‌حداقل‌ نيم‌ ساعت‌ قبل‌ از مسافرت‌ بايدمصرف‌ گردد.

• مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: به‌ عنوان‌ ضد استفراغ‌ و ضد سرگيجه‌ مقدار ۱۰۰ ـ ۵۰ ميلي‌گرم‌ هر چهار ساعت‌ برحسب‌ نياز مصرف‌ مي‌شود.حداکثر مقدار مصرف‌ در بزرگسالان‌ تا ۴۰۰mg/day است‌.

کودکان‌: در کودکان‌ ۶ ـ ۱ ساله‌ ۲۵mg/day ـ ۱۲/۵ و در کودکان‌ ۱۲ ـ ۷ساله‌، ۵۰mg/day ـ ۲۵ مصرف‌ مي‌شود.

• اشکال‌ دارويي‌: Tablet: 50mg

 


ديفن‌ هيدرامين‌ Diphenhydramine

 

• موارد مصرف‌: ديفن‌ هيدرامين‌ در درمان‌علامتي‌ رينيت‌ آلرژيک‌، رينيت‌ وازوموتور ، کهير غول‌آسا، به ‌عنوان‌ درمان‌کمکي‌ در شوک‌ آنافيلاکتيک‌، درمان‌ علامتي‌ پارکينسون‌ و واکنشهاي ‌اکستراپيراميدال‌ ناشي‌ از داروها، تهوع‌ واستفراغ‌ ناشي‌ از مسافرت‌ يا حرکت‌،به‌عنوان‌ بي‌حس‌ کننده‌ موضعي‌ دردندانپزشکي‌ و به‌عنوان‌ يک‌ خواب‌آورملايم‌ بکار مي‌رود.

• مکانيسم‌ اثر: اثر ضد آلرژي‌ اين‌ دارو به‌علت‌ رقابت‌ با هيستامين‌ براي‌ اتصال‌ به‌گيرنده‌هاي‌ H1 است‌. احتمالا اثر ضداستفراغ‌ و ضد سرگيجه‌ آنرا مي‌توان‌ به‌ اثرضد موسکاريني‌ آن‌ ارتباط داد. اثر ضدسرفه‌ ديفن‌ هيدرامين‌ به‌علت‌ اثر مستقيم‌ برمرکز سرفه‌ در بصل‌النخاع‌ است‌. اين‌ داروبر گيرنده‌هاي‌ H1مغز اثر گذاشته‌ موجب‌اثرات‌ خواب‌آور مي‌گردد. اثر بي‌حس‌کنندگي‌ موضعي‌ آن‌ بدليل‌ شباهت‌ساختماني‌ آن‌ با بي‌حس‌ کننده‌هاي‌موضعي‌ است‌.

• فارماکوکينتيک‌ : اين‌ دارو از راه‌ خوراکي‌ به خوبي‌ جذب‌ مي ‌شود . زمان‌ شروع‌ اثر آن‌ در حدود ۶۰ ـ ۱۵ دقيقه‌ است‌. دفع‌ آن ‌کليوي‌ است‌ و اغلب‌ به‌صورت‌ متابوليت‌طي‌ ۲۴ ساعت‌ دفع‌ ميگردد.

• موارد منع‌ مصرف‌: در پورفيريا نبايداستفاده‌ گردد.

• هشدارها:

۱ ـ مصرف‌ اين‌ دارو در صرع‌،هيپرتروفي‌ پروستات‌، احتباس‌ ادرار،گلوکوم‌ و بيماريهاي‌ کبد بايد با احتياطصورت‌ گيرد.

۲ ـ احتمال‌ بروز سرگيجه‌، تسکين‌ بيش‌ ازحد، اغتشاش‌ شعور و کمي‌ فشار خون‌ناشي‌ از مصرف‌ اين‌ دارو در سالخوردگان‌بيشتر است‌.

۳ ـ مصرف‌ طولاني‌ مدت‌ اين‌ دارو باعث‌خشکي‌ دهان‌ گرديده‌ احتمال‌ گلودرد،عفونت‌ دهان‌ و گلو و پوسيدگي‌ دندان‌وجود دارد.

۴ ـ در صورت‌ مصرف‌ اين‌ دارو تشخيص‌آپانديسيت‌ و علايم‌ سمي‌ بر گوش‌ ناشي‌ ازداروها مشکل‌ مي‌گردد.

• عوارض‌ جانبي‌: عوارض‌ شايع‌ اين‌ داروعبارتند از گيجي‌، سردرد، عوارض‌پسيکوموتور، عوارض‌ ضد موسکاريني‌مانند خشکي‌ دهان‌، تاري‌ ديد و دوبيني‌ وعوارض‌ دستگاه‌ گوارشي‌.

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌ اين‌دارو با مضعف‌هاي‌ CNS ممکن‌ است‌ اثرات ‌مضاعف‌ آن‌ را افزايش‌ دهد . استفاده‌ همزمان‌آن‌ با داروهاي‌ آنتي ‌کولينرژيک‌ اثرات‌ جانبي‌اين‌ دارو را تشديد مي‌کند. مصرف‌ همزمان ‌داروهاي‌ سمي‌ براي‌ گوش‌ مانند ساليسيلات‌ها و وانکومايسين‌ با اين‌ دارو ممکن‌ است‌ اثر سمي‌ آنها بر روي‌ گوش‌ ازجمله‌ وزوز گوش‌ و سرگيجه‌ را بپوشاند.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ ـ بمنظور کاهش‌تحريک‌ گوارشي‌ همراه‌ غذا، آب‌ يا شيرمصرف‌ گردد.

۲ ـ در صورت‌ مصرف‌ به‌عنوان‌ ضدسرگيجه‌ حداقل‌ نيم‌ ساعت‌ قبل‌ از مسافرت‌استفاده‌ گردد.

۳ ـ در صورت‌ بروز خواب‌آلودگي‌ ازکارهايي‌ که‌ نياز به‌ تمرکز حواس‌ دارندخودداري‌ گردد.

• مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: به‌عنوان‌ ضد هيستامين‌،مقدار ۵۰ ـ ۲۵ ميلي‌گرم‌ هر ۶ ـ ۴ ساعت‌مصرف‌ مي‌شود. به‌عنوان‌ ضد ديسکنزي‌در پارکينسون‌ ايديوپاتيک‌ در ابتدا مقدار۱۵۰ ـ ۵۰ ميلي‌گرم‌ يا ۲۵ ميلي‌گرم‌ سه‌ باردر روز مصرف‌ مي‌شود و سپس‌ مقدارمصرف‌ به‌ ۵۰ ميلي‌گرم‌ چهار بار در روزافزايش‌ مي‌يابد. به‌عنوان‌ ضد استفراغ‌مقدار ۵۰ ميلي‌گرم‌ نيم‌ ساعت‌ قبل‌ ازمسافرت‌ مصرف‌ مي‌شود. به‌عنوان‌ آرام‌بخش‌ ـ خواب‌آور مقدار ۵۰ ميلي‌گرم‌ ۳۰ ـ ۲۰ دقيقه‌ قبل‌ از خواب‌ مصرف‌مي‌شود. حداکثر مقدار مصرف‌۳۰۰mg/day است‌.

کودکان‌: به‌عنوان‌ ضد هيستامين‌، مقدار ۱/۲۵mg/kg هر ۶ ـ ۴ ساعت‌ مصرف‌ مي‌گردد. به‌عنوان‌ ضد استفراغ‌۱/۵mg/kg ـ ۱ هر ۶ ساعت‌ مصرف‌مي‌گردد.

• اشکال‌ دارويي‌: Elixir: 12.5mg / 5ml Tablet: 25mg

 


ديفن‌ هيدرامين کامپند Diphenhydramine Compound

 

• موارد مصرف‌: اين‌ دارو براي‌ تسکين‌ سرفه‌ و نشانه‌هاي‌ احتقاني‌ آن‌ مصرف‌ مي‌شود . همچنين‌ انقباض‌ نايژه‌ها ناشي‌ ازهيستامين‌ را نيز تخفيف‌ مي‌دهد.

• مکانيسم‌ اثر: اين‌ ترکيب‌ داراي‌ اثر ضدهيستامين‌ و ضد کولينرژيک‌ است‌ و باعث‌تسکين‌ سرفه‌ مي‌شود. بدليل‌ داشتن‌ کلرورآمونيوم‌ داراي‌ اثر خلط آور و بدليل‌ داشتن‌اثر آنتي‌کولينرژيک‌ باعث‌ کاهش‌ ترشحات‌نايژه‌ مي‌شود. در ضمن‌ علايم‌ احتقان‌ را که‌اغلب‌ با سرفه‌ همراه‌ است‌ از بين‌ مي‌برد وباعث‌ کاهش‌ احتقان‌ بيني‌ و نايژه‌ مي‌شود.

• فارماکوکينتيک‌: اثر خوراکي‌ اين‌ دارو پس‌ از۶۰ ـ ۱۵ دقيقه‌ ظاهر مي‌گردد. دفع‌ آن‌ کليوي ‌بوده‌ و به‌صورت‌ متابوليت‌ است‌.کلرورآمونيوم‌ از راه‌ دستگاه‌ گوارش‌ طي‌۶ ـ ۳ ساعت‌ جذب‌ گرديده‌ و در کبدمتابوليزه‌ و به‌ اسيد کلريدريک‌ و اوره‌تبديل‌ و از کليه‌ دفع‌ مي‌گردد.

• موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در عيب‌ شديدکار کبد و کليه‌، در بيماراني‌ که‌ مبتلا به‌اسيدوز اوليه‌ تنفسي‌ مي‌باشند و درصورت‌ وجود پورفيريا نبايد مصرف‌شود.

• هشدارها:

۱ ـ اين‌ فرآورده‌ در اختلال‌ کارکليه‌ بايد با احتياط تجويز گردد.

۲ ـ مصرف‌ اين‌ دارو در صرع‌، هيپرتروفي‌پروستات‌، احتباس‌ ادرار، گلوکوم‌ وبيماريهاي‌ کبد بايد با احتياط صورت‌ گيرد.

• عوارض‌ جانبي‌: احتمال‌ تحريک‌ مخاط معده‌و ايجاد ناراحتي‌ معده‌، بي‌اشتهايي‌، تهوع‌ و استفراغ‌ با مصارف‌ زياد آن‌ وجود دارد. در بيماران‌ با اختلال‌ کار کليه‌ ممکن‌ است‌ عوارض‌ پوستي‌ و حساسيتي‌ افزايش‌ يابد . اين‌ دارو همچنين‌ بدليل‌ داشتن‌ ديفن ‌هيدرامين‌ مي ‌تواند عوارض‌ ضدموسکاريني‌ از خود نشان‌ دهد.

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: بدليل‌ وجود ديفن‌هيدرامين‌ در اين‌ فرآورده‌ استفاده‌ همزمان‌با مضعف‌هاي‌ CNS ممکن‌ است‌ اثرات ‌مضاعف‌ اين‌ دارو را افزايش‌ دهد. استفاده‌ همزمان‌ آن‌ با داروهاي‌ آنتي‌کولينرژيک‌اثرات‌ جانبي‌ اين‌ دارو را تشديد مي‌کند.مصرف‌ همزمان‌ داروهاي‌ سمي‌ براي‌گوش‌ مانند ساليسيلات‌ها و وانکومايسين‌با اين‌ دارو ممکن‌ است‌ اثر سمي‌ آنها برروي‌ گوش‌ (از جمله‌ وزوز گوش‌ وسرگيجه‌) را بپوشاند. بدليل‌ وجود سيترات‌سديم‌ در فرآورده‌ احتمال‌ تداخل‌ باکينيدين‌، ضد اسيدها بخصوص‌ بي‌کربنات‌سديم‌، داروهاي‌ حاوي‌ کلسيم‌ وديگوکسين‌ وجود دارد.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ ـ اين‌ دارو ممکن‌ است‌باعث‌ خواب‌آلودگي‌ گردد.

۲ ـ بمنظور کاهش‌ تحريک‌ گوارشي‌ همراه‌غذا مصرف‌ گردد.

۳ ـ در صورت‌ مصرف‌ اين‌ دارو تشخيص‌آپانديسيت‌ و علايم‌ سمي‌ بر گوش‌ ناشي‌ ازداروها مشکل‌ مي‌گردد.

• مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: مقدار ۵ يا ۱۰ ميلي‌ليتر هر دويا سه‌ ساعت‌ مصرف‌ مي‌گردد.

کودکان‌: ۵ ـ ۱ سال‌ مقدار ۲/۵ ميلي‌ليتر هرسه‌ يا چهار ساعت‌ و در کودکان‌ ۱۲ ـ ۶سال‌ مقدار ۵ ميلي‌ليتر هر سه‌ يا چهارساعت‌ مصرف‌ مي‌شود.

• اشکال‌ دارويي‌: Syrup: (Diphenhydramine HCI 12.5mg + Sodium Citrate 50mg + AmmoniumChloride 125mg + Menthol 1mg) / 5ml

 


هيدروکسي‌ زين Hydroxyzine

 

• موارد مصرف‌: هيدروکسي‌ زين‌ در درمان ‌اضطراب‌ و تنش‌ عصبي‌ ، به ‌عنوان‌ آرام‌ بخش‌ قبل‌ از بيهوشي‌ عمومي‌، کاهش‌عوارض‌ قطع‌ مواد مخدر و الکل ‌، کنترل‌خارشهاي‌ آلرژيک‌ از جمله‌ کهير مزمن‌ وکنترل‌ تهوع‌ و استفراغ‌ استفاده‌ مي‌گردد.

• مکانيسم‌ اثر: اثر ضد اضطراب‌ اين‌ دارواحتمالا ناشي‌ از اثر آن‌ بر نواحي‌زيرقشري‌ CNS است‌. اثر آرام‌ بخشي‌ وخواب‌آوري‌ آن‌ نيز احتمالا بدليل‌ خاصيت‌ضد هيستاميني‌ مي‌باشد. به‌ همين‌ علت‌ اثرضد خارش‌ نيز دارد. اثر ضد استفراغ‌ نيزاحتمالا به‌ اثر ضدموسکاريني‌ آن‌ مربوط مي‌شود. • فارماکوکينتيک‌: زمان‌ لازم‌ براي‌ شروع‌ اثرهيدروکسي‌زين‌ بعد از مصرف‌ خوراکي‌۳۰ ـ ۱۵ دقيقه‌ و طول‌ مدت‌ اثر آن‌ ۶ ـ ۴ساعت‌ است‌.

• هشدارها:

۱ ـ احتمال‌ بروز خشکي‌ دهان‌ درمصارف‌ طولاني‌ مدت‌ وجود دارد.

۲ ـ مصرف‌ اين‌ دارو در صرع‌، هيپرتروفي‌پروستات‌ و احتباس‌ ادرار، گلوکوم‌ وبيماريهاي‌ کبد بايد با احتياط صورت‌ گيرد.

• عوارض‌ جانبي‌: خواب‌آلودگي‌ و خشکي‌دهان‌ از عوارض‌ شايع‌ اين‌ دارو هستند.

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌ اين‌دارو با فرآورده‌هاي‌ مضعف‌ CNS،داروهاي‌ ضد افسردگي‌ سه‌ حلقه‌اي‌ وداروهاي‌ کاهنده‌ فشار خون‌ باعث‌ افزايش‌اثر آنها مي‌گردد. اثر قي‌آور آپومرفين‌ رادر صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ کاهش‌مي‌دهد. مصرف‌ همزمان‌ داروهاي‌ ضددرد مخدر شبه‌ ترياک‌ با اين‌ دارو اثر ضددرد و مضعف‌ CNS آنها را افزايش‌ مي‌دهد.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ ـ در صورت‌ بروز خواب ‌آلودگي‌ ، از انجام‌ کارهاي‌ دقيق‌ که ‌احتياج‌ به‌ هوشياري‌ دارند خودداري‌ شود.

۲ ـ احتمال‌ بروز خشکي‌ دهان‌ وجود دارد.

• مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: به‌عنوان‌ داروي‌ ضداضطراب‌يا آرام‌ بخش‌ ـ خواب‌آور، مقدار ۱۰۰ ـ ۵۰ميلي‌گرم‌ به‌صورت‌ مقدار واحد مصرف‌مي‌شود. به‌عنوان‌ ضد استفراغ‌ و يا ضدهيستامين‌ مقدار ۱۰۰ ـ ۲۵ ميلي‌گرم‌ سه‌ ياچهار بار در روز برحسب‌ نياز مصرف‌مي‌شود.

کودکان ‌: به‌ عنوان‌ ضد اضطراب‌ يا آرام‌بخش‌ ـ خواب‌آور ۰/۶mg/kg به ‌صورت ‌مقدار واحد مصرف‌ مي‌شود . به‌ عنوان‌ ضد استفراغ‌ و ضد هيستامين‌ ۰/۵mg/kg هر ۶ ساعت‌ برحسب‌ نياز مصرف ‌مي ‌گردد . در مورد کودکان‌ کمتر از ۶ سال ‌۱۲/۵ ميلي ‌گرم‌ هر ۶ ساعت‌ و در کودکان ‌بزرگتر ۲۵ ـ ۱۲/۵ ميلي‌گرم‌ هر ۶ ساعت‌مصرف‌ مي‌شود.

• اشکال‌ دارويي‌: Syrup: 10mg / 5ml Tablet: 10mg, 25mg

 


پرومتازين Promethazine

 

• موارد مصرف‌: پرومتازين‌ براي‌ ايجاد اثرآرام‌ بخش‌ در شب‌ و درمان‌ بي‌خوابي ‌(براي‌ مصرف‌ کوتاه‌ مدت‌)، درمان‌ علامتي‌حساسيتهايي‌ چون‌ تب‌ يونجه‌، کهير،درمان‌ کمکي‌ واکنشهاي‌ آنافيلاکسي‌، درمان‌ تهوع‌، سرگيجه‌، اختلالات‌ لابيرنت‌،بيماري‌ مسافرت‌ و داروي‌ پيش‌ بيهوشي‌مصرف‌ مي‌شود.

• مکانيسم‌ اثر: تصور مي‌شود که‌ اين‌ داروبه‌طور غيرمستقيم‌ باعث‌ کاهش‌ تحريک‌سيستم‌ مشبک‌ ساقه‌ مغزي‌ مي‌گردد.همچنين‌ از طريق‌ رقابت‌ با هيستامين‌ براي‌اتصال‌ به‌ گيرنده‌ H1 در سلول‌ هدف‌،اسپاسم‌ و احتقان‌ ناشي‌ از هيستامين‌ رامتوقف‌ مي‌سازد. اين‌ دارو از واکنش‌هايي‌که‌ تنها با واسطه‌ هيستامين‌ بروز مي‌کندجلوگيري‌ مي‌نمايد ولي‌ در صورت‌ بروزآنها را از بين‌ نمي‌برد. احتمالا با مهارگيرنده‌هاي‌ شيميايي‌ بصل‌النخاع‌ (CTZ) اثرضد استفراغ‌ خود را اعمال‌ مي‌کند. اثرات‌ضد سرگيجه‌ آن‌ احتمالا از طريق‌ اثر ضدموسکاريني‌ مرکزي‌ اعمال‌ مي‌شود.

• فارماکوکينتيک‌: پرومتازين‌ به‌ خوبي‌ از راه‌خوراکي‌ و از محل‌ تزريق‌ جذب‌ مي‌شود.متابوليسم‌ آن‌ کبدي‌ است‌. شروع‌ اثر آن‌ ازراه‌ خوراکي‌ يا تزريق‌ عضلاني‌ تقريب?۲۰دقيقه‌ و از راه‌ وريدي‌ حدود ۵ ـ ۳ دقيقه‌ بعداز مصرف‌ است‌. طول‌ مدت‌ اثر آرام‌ بخشي‌آن‌ حدود ۸ ـ ۲ ساعت‌ و طول‌ مدت‌ اثر ضدهيستامين‌ آن‌ ۱۲ ـ ۶ ساعت‌ است‌. اين‌ داروبه‌ آهستگي‌ از کليه‌ و مدفوع‌ و عمدت?به‌صورت‌ متابوليت‌هاي‌ غيرفعال‌ دفع‌مي‌شود.

• هشدارها:

۱ ـ احتمال‌ بروز سرگيجه‌،تسکين‌، اغتشاش‌ شعور و کمي‌ فشارخون‌در بيماران‌ مسن‌ وجود دارد. همچنين‌بروز علايم‌ اکستراپيراميدال‌ بخصوص‌پارکينسون‌، اختلال‌ در نشستن‌، خوابيدن‌و درازکشيدن‌ و ديکسينزي‌ مداوم‌ نيز دربيماران‌ مسن‌ بيشتر است‌. بخصوص‌ اگرمقادير مصرف‌ زياد باشند يا از شکل‌تزريقي‌ دارو استفاده‌ شود.

۲ ـ در آسم‌ حاد، وجود نشانه‌هاي‌ بزرگي‌پروستات‌ يا زمينه‌ ابتلاي‌ به‌ احتباس‌ ادرار،اغماء، زمينه‌ ابتلاي‌ گلوکوم‌ با زاويه‌ بسته‌و يرقان‌ بايد با احتياط مصرف‌ شود.

• عوارض‌ جانبي‌: خواب‌ آلودگي‌، هيجان‌،عصبانيت‌، بي‌قراري‌، از دست‌ دادن‌ مهارت‌در انجام‌ کار يا بي‌ثباتي ‌، حرکات‌ پرشي ‌عضلات‌ سر و صورت ‌، رعشه‌ و تکان‌ دادن ‌دست‌ها ، تاري‌ ديد ، کاهش‌ هوشياري ‌بويژه‌ در کودکان‌، خشکي‌ دهان‌، احساس‌از حال‌ رفتن‌ (کمي‌ فشار خون‌) و حساسيت‌ به‌ نور از عوارض‌ جانبي‌ دارو هستند.

• تداخلهاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان ‌پرومتازين‌ با داروهاي‌ کاهنده‌ فشار خون‌ با اثر مضعف‌ CNS مانند کلونيدين‌ و متيل‌دوپا ، سولفات‌ منيزيم‌ تزريقي‌ ، داروهاي ‌ضد افسردگي‌ سه‌ حلقه‌اي ‌، داروهاي‌ بيهوش‌ کننده ‌، باربيتورات‌ها و داروهاي‌مخدر ، داروهاي‌ مهارکننده‌ مونو آمينواکسيداز (MAO)، از جمله‌فورازوليدن‌ و پروکاربازين‌ ممکن‌ است‌موجب‌ تشديد آثار مضعف‌ CNS اين‌داروها يا پرومتازين‌ گردد. مصرف‌ همزمان‌ با ساير داروهايي‌ که‌ باعث‌ ايجادواکنش‌هاي‌ اکستراپيراميدال‌ مي‌شوند ، ازجمله‌ هالوپريدول‌ ، متوکلوپراميد ، سايرفنوتيازين‌ها و تيوگزانتين‌ها ممکن‌ است‌شدت‌ و دفعات‌ بروز واکنش‌هاي ‌اکستراپيراميدال‌ را افزايش‌ دهد . مصرف‌همزمان‌ لوودوپا با پرومتازين‌ ممکن‌ است‌اثرات‌ ضد پارکينسوني‌ لودوپا را به‌ علت‌مسدود شدن‌ گيرنده‌ هاي‌ دوپامين‌ در مغز مهار کند آثار آلفا ـ آدرنرژيک‌ اپي‌نفرين‌ درصورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با پرومتازين‌ممکن‌ است‌ مهار شود. مصرف‌ همزمان ‌بروموکريپتين‌ با پرومتازين‌ ممکن‌ است ‌موجب‌ افزايش‌ غلظت‌ سرمي‌ پرولاکتين‌ شود و با اثر بروموکريپتين‌ تداخل‌ کند . مصرف‌ همزمان‌ پرومتازين‌ با داروهاي‌ضد تيروئيد ممکن‌ است‌ خطر بروزآگرانولوسيتوز را افزايش‌ دهد.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ ـ براي‌ به‌ حداقل‌رسانيدن‌ تحريک‌ گوارشي‌، شکل‌ خوراکي‌اين‌ دارو همراه‌ با غذا، آب‌ يا شير مصرف‌شود.

۲ ـ در صورت‌ مصرف‌ دارو براي‌پيشگيري‌ از بيماري‌ مسافرت‌ بايد حداقل‌۳۰ دقيقه‌ يا ترجيحا ۲ ـ ۱ ساعت‌ قبل‌ ازمسافرت‌ مصرف‌ شود.

۳ ـ احتمال‌ بروز خشکي‌ دهان‌ با مصرف ‌اين‌ دارو وجود دارد.

۴ ـ درمان‌ با پرومتازين‌ بايد ۲ ـ ۱ هفته‌ قبل‌ از زايمان‌ قطع‌ شود تا از بروز يرقان‌ و علايم‌ اکستراپيراميدال‌ در نوزاد جلوگيري‌شود.

• مقدار مصرف‌ خوراکي‌:

بزرگسالان ‌: ۲۵ ميلي‌گرم‌ در موقع‌ خواب‌ و در صورت‌ نياز تا ۵۰ ميلي‌گرم‌ مصرف ‌مي‌شود .

کودکان ‌: در کودکان‌ ۵ ـ ۱ ساله ‌، ۲۰ ـ ۱۵ ميلي‌ گرم‌ و در کودکان‌ ۱۰ ـ ۵ ساله ‌، ۲۵ ـ ۲۰ ميلي‌گرم‌ در موقع‌ خواب‌ مصرف‌مي‌شود.

تزريقي‌:

بزرگسالان‌: ۵۰ ـ ۲۵ ميلي‌گرم‌ و حداکثر تا۱۰۰ ميلي‌گرم‌، تزريق‌ مي‌شود. در موارداورژانس‌ ۵۰ ـ ۲۵ ميلي‌گرم‌ و حداکثر ۱۰۰ميلي‌گرم‌ تزريق‌ آهسته‌ وريدي‌ مي‌شود.

کودکان‌: در کودکان‌ ۱۰ ـ ۵ ساله‌ ۱۲/۵ ـ ۶/۲۵ ميلي‌گرم‌ تزريق‌ عضلاني‌مي‌شود.

• اشکال‌ دارويي‌: Tablet: 25mg Syrup: 113mg / 100ml Injection: 25mg / ml

 


ترفنادين Terfenadine

 

• موارد مصرف‌: ترفنادين‌ براي‌ جلوگيري‌ ازعلايم‌ ناشي‌ از حساسيت‌، مانند تب‌ يونجه‌و کهير بکار برده‌ مي‌شود.

• مکانيسم‌ اثر: اثر ضد آلرژي‌ اين‌ دارو ناشي‌ از رقابت‌ آن‌ با هيستامين‌ براي‌اتصال‌ به‌ گيرنده‌هاي‌ H1 است‌ و به‌ اين‌ترتيب‌ از بروز اثرات‌ هيستامين‌ جلوگيري‌مي‌کند.

• فارماکوکينتيک‌: ترفنادين‌ بخوبي‌ از دستگاه‌ گوارش‌ جذب‌ مي‌گردد. به‌ مقدار زياد به‌پروتئينهاي‌ پلاسما متصل‌ مي‌شود و به‌ صورت‌ متابوليت‌ در ادرار و مدفوع‌ دفع ‌مي‌گردد.

• موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجودآريتمي‌ قلبي‌ نبايد مصرف‌ گردد.

• هشدارها:

۱ ـ احتمال‌ بروز آريتمي‌ قلبي‌ بامقادير مصرف‌ زياد وجود دارد.

۲ ـ از مصرف‌ همزمان‌ با داروهاي‌ کاهنده‌پتاسيم‌ خون‌ بايد خودداري‌ گردد.

۳ ـ در مصرف‌ همزمان‌ با داروهاي‌ايجادکننده‌ آريتمي‌ احتياط شود.

• عوارض‌ جانبي‌: مهمترين‌ عارضه‌ جانبي‌ اين‌دارو احتمال‌ بروز آريتمي‌ قلبي‌ است‌. اثرات‌تسکيني‌ و ضدموسکاريني‌ آن‌ بسيار کم‌است‌ و معمولا با مقادير مصرف‌ زياد ديده‌مي‌شود.

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌ باداروهاي‌ مهارکننده‌ آنزيم‌هاي‌ کبدي‌ مانندکتوکونازول‌، اريترومايسين‌ و سايرايميدازولهاي‌ ضد قارچ‌ احتمال‌ آريتمي‌قلبي‌ را افزايش‌ مي‌دهد. استفاده‌ از ترکيبات‌ضد آريتمي‌، ضد جنون‌ و ضد افسردگي‌سه‌ حلقه‌اي‌ اثر آريتمي‌زايي‌ اين‌ دارو راافزايش‌ مي‌دهد.

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:

۱ ـ در صورت‌ بروزآريتمي‌ قلبي‌ مصرف‌ دارو قطع‌ گرديده‌ و به ‌پزشک‌ مراجعه‌ شود.

• مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: در تب‌ يونجه‌ و رينيت‌ آلرژيک‌روزي‌ ۶۰ ميلي‌گرم‌ و در صورت‌ لزوم‌حداکثر تا ۱۲۰ ميلي‌گرم‌ مصرف‌ مي‌گردد.در حساسيت‌ پوستي‌ ۱۲۰ ميلي‌گرم‌ در يک‌يا دو نوبت‌ در روز مصرف‌ مي‌شود.

کودکان‌: در کودکان‌ ۶ ـ ۳ سال‌ ۱۵ ميلي‌گرم‌دو بار در روز و در کودکان‌ ۱۲ ـ ۶ سال‌ ۳۰ميلي‌گرم‌ دو بار در روز مصرف‌ مي‌شود.

• اشکال‌ دارويي‌: Tablet: 60mg

 

 

 

 


 مدفایلز (بانک جامع فایل های پزشکی)


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *