پني‌سيلامين PENICILLAMINE

• موارد مصرف‌: پني‌سيلامين‌ در درمان‌ بيماران‌ داراي‌ نشانه ‌هاي‌ بيماري‌ ويلسون‌ و پيشگيري‌ از ايجاد آسيب‌ بافتي‌ مصرف‌مي ‌شود . اين‌ دارو همچنين‌ در درمان ‌بيماران‌ مبتلا به‌ آرتريت‌ روماتوئيد شديد و فعال‌ که‌ به‌ ساير درمانها پاسخ‌ نداده‌اند ، بيماراني‌ که‌ مبتلا به‌ تشکيل‌ سنگهاي‌ سيستئيني‌ عود کننده‌ و مسموميت‌ با فلزات‌سنگين‌ (بويژه‌ مس‌ و سرب‌) هستند،استفاده‌ مي‌گردد.                                                                                                                                                                                                                                

• مکانيسم‌ اثر: اين‌ دارو با جيوه‌، سرب‌، مس‌،آهن‌ و احتمالا ساير فلزات‌ سنگين‌ کمپلکس‌محلول‌ در آب‌ ايجاد مي‌کند. به‌عنوان‌ ضدروماتيسم‌ به‌نظر مي‌رسد فاکتورهاي‌روماتوئيد و کمپلکس‌هاي‌ ايمني‌ را کاهش‌مي‌دهد.                                                                                                                                                                                                            

• فارماکوکينتيک‌: اين‌ دارو در کبد متابوليزه‌مي‌شود. زمان‌ لازم‌ براي‌ شروع‌ اثر دربيماري‌ ويلسون‌ ۳ ـ ۱ ماه‌ و در بيماري‌آرتريت‌ روماتوئيد ۳ ـ ۲ ماه‌ مي‌باشد. اين‌دارو از راه‌ کليه‌ها و مدفوع‌ دفع‌ مي‌شود.                                                                                                                                                                                                                                

• هشدارها:                                                                                                      

۱ ـ در افراد با سابقه‌ ابتلا به‌آگرانولوسيتوز يا کم‌ خوني‌ آپلاستيک‌ بااحتياط مصرف‌ شود.              

۲ ـ مصرف‌ طولاني‌ مدت‌ آن‌ باعث‌ کاهش‌گويچه‌هاي‌ سفيد خون‌ شده‌ و احتمال‌ بروزعفونت‌ در اندامهاي‌ مختلف‌ از جمله‌ لثه‌ ودهان‌ وجود دارد. لذا در اوايل‌ و در طول‌درمان‌ شمارش‌ سلول‌هاي‌ خون‌ بايد انجام‌پذيرد.                                                                                            

۳ ـ احتمال‌ بروز مسموميت‌ خوني‌ دربيماران‌ با سن‌ ۶۵ سال‌ يا بيشتر وجوددارد.                    

۴ ـ چنانچه‌ متعاقب‌ يک‌ سال‌ مصرف‌ داروبهبودي‌ حاصل‌ نگرديد، مصرف‌ دارو بايدقطع‌ گردد.                                                                                                                                

• عوارض‌ جانبي‌: اسهال‌، سرگيجه‌، تهوع‌ يااستفراغ‌، درد خفيف‌ معده‌، کاهش‌ يا از بين‌رفتن‌ حس‌ چشايي‌، تب‌، درد مفاصل‌،بثورات‌ پوستي‌، کهير، خارش‌ و يا تورم‌غدد لنفاوي‌ از عوارض‌ جانبي‌ دارو هستند.                                                                                                                                                                                                                                  

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌ اين‌دارو با کاهنده‌هاي‌ فعاليت‌ مغز استخوان‌،ترکيبات‌ طلا و داروهاي‌ کاهنده‌ سيستم‌ايمني‌ بدن‌ (بغير از گلوکوکورتيکوئيدها)ممکن‌ است‌ احتمال‌ بروز عوارض‌ جانبي‌وخيم‌ خوني‌ و کليوي‌ آن‌را افزايش‌ دهد.مصرف‌ همزمان‌ اين‌ دارو با داروهاي‌مکمل‌ آهن‌ ممکن‌ است‌ باعث‌ کاهش‌ اثرپني‌سيلامين‌ گردد.                                                                                                                                                                                  

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:                                                                                              

۱ ـ قطع‌ ناگهاني‌ داروممکن‌ است‌ باعث‌ بروز عوارض‌ حساسيتي‌گردد.                                  

۲ ـ براي‌ بيماراني‌ که‌ مبتلا به‌ زيادي‌سيستيئن‌ ادرار هستند، مصرف‌ مقاديرزياد مايعات‌ (بخصوص‌ در شب‌) اهميت‌دارد.                                                                                            

۳ ـ دارو بايد با معده‌ خالي‌ مصرف‌ گردد.                                                                      

۴ ـ از مصرف‌ همزمان‌ اين‌ دارو بافرآورده‌هاي‌ آهن‌دار خودداري‌ شود.                                    

۵ ـ نبايد انتظار بهبودي‌ را حداقل‌ طي‌ ۱۲ ـ ۶هفته‌ اول‌ درمان‌ داشت‌.                                                                                                                                                        

• مقدار مصرف‌:                                                                                                                                                                                                                        

بزرگسالان‌: به‌عنوان‌ عامل‌ شلات‌ کننده‌،مقدار ۲۵۰ ميلي‌گرم‌ چهار بار در روزمصرف‌ مي‌شود. به‌عنوان‌ داروي‌ ضدآرتريت‌ روماتوييد ابتدا مقدار ۲۵۰ ـ ۱۲۵ميلي‌گرم‌ يک‌ بار در روز يکجا مصرف‌مي‌شود و سپس‌ مقدار مصرف‌ در صورت‌لزوم‌ و تحمل‌ بيمار هر ۳ ـ ۲ ماه‌ يک‌ بار به‌ميزان‌ ۲۵۰mg/day ـ ۱۲۵ تا حداکثر۱/۵g/day افزايش‌ مي‌يابد.                                                                                                                                                                        

به‌عنوان‌ ضد سنگ‌هاي‌ ادراري‌، مقدار۵۰۰ ميلي‌گرم‌ چهار بار در روز مصرف‌مي‌شود. به‌عنوان‌ پادزهر در مسموميت‌ بافلزات‌ سنگين‌، مقدار ۱/۵g/day ـ ۰/۵ بمدت‌۲ ـ ۱ ماه‌ مصرف‌ مي‌شود.                                                                                                                          

کودکان‌: به‌عنوان‌ عامل‌ شلات‌ کننده‌ درکودکان‌ کم‌ سن‌، مقدار ۲۵۰ ميلي‌گرم‌ درروز يکجا و همراه‌ با آب‌ ميوه‌ مصرف‌مي‌شود.                                                                                                                                                                                                            

• اشکال‌ دارويي‌: Scored F.C. Tablet: 250mg

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *