ديمرکاپرول DIMERCAPROL

• موارد مصرف‌: اين‌ دارو در درمان‌مسموميت‌ با آرسنيک‌، آنتيموان‌، بيسموت‌،طلا و جيوه‌ مصرف‌ مي‌شود. اين‌ داروهمراه‌ EDTA در درمان‌ مسموميت‌ حاد باسرب‌ نيز استفاده‌ مي‌گردد. همچنين‌ دردرمان‌ مسموميت‌ حاد با جيوه‌ درصورتيکه‌ درمان‌ طي‌ ۱-۲ ساعت‌ بعد ازمسموميت‌ شروع‌ شود، موثر است‌.                                                                                                                                                                                                                              

• مکانيسم‌ اثر: ديمرکاپرول‌ بواسطه‌ اتصال ‌به‌ آرسنيک‌ ، طلا ، سرب‌ و جيوه‌ مي ‌تواند دفع‌ آنها را سرعت‌ ببخشد. به‌ دليل‌ تمايل ‌آرسنيک‌ به‌ ديمرکاپرول‌، با مصرف‌ اين‌دارو از وقفه‌ در کار آنزيم‌هاي‌ داراي‌ گروه‌سولفيدريل‌، جلوگيري‌ مي‌شود. ديمرکاپرول‌ ممکن‌ است‌ آنزيم‌هاي‌ مهارشده‌ توسط آرسنيک‌ را نيز دوباره‌ فعال‌کند.                                                                                                                                                                                                        

• فارماکوکينتيک‌: بالاترين‌ غلظت‌ پلاسمايي‌ديمرکاپرول‌ نيم‌ تا يک‌ ساعت‌ بعد از تزريق‌عضلاني‌ آن‌ حاصل‌ مي‌شود. نيمه‌ عمر آن‌کوتاه‌ است‌ و حداکثر طي‌ ۴ ساعت‌متابوليزه‌ و دفع‌ مي‌گردد.                                                                                                                                

• موارد منع‌ مصرف‌:                                                                                              

۱ ـ در بي‌کفايتي‌ کبدي ‌، به‌ استثناي‌ يرقان‌ ناشي‌ از آرسنيک‌ ، نبايد مصرف‌ شود .                  

۲ ـ در بي‌کفايتي‌ کليه‌ (مگر در شرايطخاص‌ که‌ در آنصورت‌ دارو بايد با احتياطکامل‌ مصرف‌ گردد) نبايد مصرف‌ گردد.                                                                                                

۳ ـ در مسموميت‌ با آهن‌، کادميوم‌ وسلنيوم‌ نبايد مصرف‌ گردد زيرا کمپلکس‌دارو و فلز از خود فلز به‌ تنهايي‌، به‌ ويژه‌براي‌ کليه‌ها سمي‌تر است‌.                                                                                                                                                                                    

• هشدارها:                                                                                                      

۱ ـ در طول‌ درمان‌ مزمن‌ تب‌(واکنشي‌ که‌ ظاهرا مخصوص‌ اطفال‌ است‌)ممکن‌ است‌ در ۳۰ درصد از اطفال‌ بروزکند.                                                                                                  

۲ ـ در افراد مبتلا به‌ کمبود G6PD با احتياط مصرف‌ شود.                                                  

۳ ـ در افراد مسن‌، دوران‌ بارداري‌ وشيردهي‌ و افزايش‌ فشارخون‌ با احتياط مصرف‌ شود.                                                                                                                                  

• عوارض‌ جانبي‌: بالا رفتن‌ فشار خون‌ همراه‌ با تاکي‌ کاردي‌ که‌ به‌ مقدار مصرف‌ دارو بستگي‌ دارد از عوارض‌شايع‌ اين‌ دارو است‌. از عوارض‌ ديگرمي‌توان‌ تهوع‌ و استفراغ‌، سردرد واحساس‌ سوزش‌ در لب‌ها، دهان‌ و گلو،اسپاسم‌ پلکها، ترشح‌ از بيني‌ و دهان‌،احساس‌ تنگي‌ گلو و سينه‌، درد شکم‌، درد وآبسه‌ در محل‌ تزريق‌، اضطراب‌، ضعف‌ وبيقراري‌ را نام‌ برد.                                                                                                                                                          

•  تداخل‌هاي‌ دارويي‌: اين‌ دارو با فرآورده‌هاي‌ حاوي‌ آهن‌ در صورتي‌ که ‌به ‌طور همزمان‌ مصرف‌ گردند، تداخل‌دارد.                                                                                                                                                                                                                      

• نکات‌ قابل‌ توصيه ‌: در طول‌ درمان‌ با اين ‌دارو بايد ادرار را قليايي‌ نگهداشت ‌، زيرا کمپلکس‌ ديمرکاپرول‌ و فلز به‌راحتي‌ درمحيط اسيدي‌ شکسته‌ مي‌شود. ادرارقليايي‌، کليه‌ها را در مقابل‌ اثرات‌ سمي‌ فلزحفظ مي‌کند.                                                                                                                                                                                                        

• مقدار مصرف‌: تزريق‌ ديمرکاپرول‌ بايدبه‌صورت‌ عميق‌ و عضلاني‌ باشد و درمان‌هرچه‌ سريعتر با ساير درمانها و يا بدون‌آنها آغاز گردد. در مسموميت‌ خفيف‌ باآرسنيک‌ و طلا، ابتدا ۲/۵mg/kg چهار باردر روز به‌ مدت‌ ۲ روز تزريق‌ مي‌شود وسپس‌ درمان‌ با همين‌ مقدار در روز سوم‌،دو بار در روز و بعد يک‌ بار در روز تا ۱۰روز ادامه‌ مي‌يابد. در مسموميت‌ شديد باطلا و يا آرسنيک‌، ابتدا ۳mg/kg هر چهارساعت‌ به‌ مدت‌ ۲ روز تزريق‌ مي‌شود وسپس‌ درمان‌ با همين‌ مقدار در روز سوم‌،چهار بار در روز و سپس‌ يک‌ تا دو بار درروز تا ۱۰ روز، ادامه‌ مي‌يابد. در درمان‌انسفالوپاتي‌ حاد ناشي‌ از سرب‌، ابتدا۴mg/kg به‌ تنهايي‌ تزريق‌ مي‌شود و بعددرمان‌ با همين‌ مقدار همراه‌ با کلسيم‌ادتات‌دي‌سديم‌ هر چهار ساعت‌، ادامه‌مي‌يابد. در مسموميتهاي‌ با شدت‌ کمتر،مقدار ۳mg/kg تجويز مي‌گردد.                                                                                                                                                                                                              

• اشکال‌ دارويي‌: Injection: 300mg/3ml

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *