تيوسولفات‌ سديم SODIUM THIOSULFATE

• موارد مصرف‌: تيوسولفات‌ سديم‌ در درمان‌مسموميت‌ با آرسنيک‌ مصرف‌ مي‌شود.اين‌ دارو به‌ عنوان‌ داروي‌ کمکي‌ در درمان‌ مسموميت‌ با سيانيد، همراه‌ بانيتريت‌ سديم‌ و براي‌ جلوگيري‌ از سميت‌کليوي‌ ناشي‌ از سيس‌پلاتين‌ استفاده‌مي‌شود.                                                                                                                                                                          

• مکانيسم‌ اثر: اين‌ دارو معمولا همراه‌ سديم‌نيتريت‌ در مسموميت‌ با سيانيد مصرف‌مي‌شود. بدين‌ ترتيب‌ که‌ يون‌ سيانيد تبديل‌شده‌ به‌ سيانومتهموگلوبين‌ را به‌تيوسيانات‌ تبديل‌ مي‌کند. همچنين‌ احتمالابا ايجاد کمپلکس‌ غير سمي‌ با سيس‌ پلاتين‌(سيس‌پلاتين‌ ـ تيوسولفات‌) از رسيدن‌مقادير زياد سيس‌ پلاتين‌ به‌ کليه‌هاجلوگيري‌ به‌عمل‌ مي‌آورد.                                                                                                                                                                            

• فارماکوکينتيک‌: پس‌ از تزريق‌ به‌سرعت‌ دربافتها توزيع‌ مي‌گردد. نيمه‌ عمر آن‌ ۲۰ ـ ۱۵ دقيقه‌ است‌ ولي‌ وقتي‌ به‌صورت‌تيوسيانات‌ درآيد به‌ حدود ۷ ـ ۳ روزافزايش‌ مي‌يابد. دارو از راه‌ کليه‌ها دفع‌مي‌شود.                                                                                                                                                                                                                            

• هشدارها: به‌دليل‌ حضور يون‌ سديم‌، درسيروز کبدي‌، نارسايي‌ احتقاني‌ قلب‌،توکسمي‌ ناشي‌ از حاملگي‌ و نارسايي‌کليوي‌ و فشار خون‌ با احتياط مصرف‌شود.                                                                                                                                                                

• عوارض‌ جانبي‌: غير از اختلالات‌ اسمزي ‌ناشي‌ از مصرف‌ تيوسولفات‌ سديم‌ ، اين‌دارو نسبتا غيرسمي‌ است‌.                                                                                                                                                                                                                        

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌: در صورت‌ بروز تحريک‌يا حساسيت‌ مصرف‌ آن‌ بايد قطع‌ گردد.                                                                                                                                            

• مقدار مصرف‌:

در مسموميت‌ با آرسنيک‌،ابتدا ۰/۱ گرم‌ به‌ آهستگي‌ در وريد تزريق‌مي‌گردد و در سه‌ روز بعد به‌ ترتيب‌ ۰/۲،۰/۳ و ۰/۴ گرم‌ به‌ همان‌ روش‌ تزريق‌مي‌شود. در مسموميت‌ با سيانور، پس‌ ازتجويز نيتريت‌ سديم‌، مقدار ۱۲/۵ گرم‌به‌صورت‌ وريدي‌ تزريق‌ مي‌شود. درصورت‌ لزوم‌، مي‌توان‌ مقدار مصرف‌ را با ۶/۲۵ گرم‌ تکرار کرد. براي‌ جلوگيري‌ ازنفروتوکسيسيتي‌ حاصل‌ از سيس‌ پلاتين‌ مقدار مصرف‌ مشخصي‌ بيان‌ نشده‌ است ‌ولي‌ بعضي‌ از پزشکان‌ مقدار ۲g/m2 را قبل‌از مصرف‌ سپس‌ پلاتين‌ تجويز کرده‌اند.                                                                                                                                                                                                          

• اشکال‌ دارويي‌: Injection: 12.5 g/50 ml

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *