ابيدوکسايم‌ کلورايد OBIDOXIME CHLORIDE

• موارد مصرف‌: ابيدوکسايم‌ براي‌ فعال ‌کردن‌ مجدد آنزيم‌ کولين‌ استراز مهار شده ‌توسط حشره ‌کشهاي‌ ارگانو فسفره‌مصرف‌ مي‌شود.                                                                                                                                                                                              

• مکانيسم‌ اثر: ابيدوکسايم‌ پادزهراختصاصي‌ در مسموميت‌ ناشي‌ ازحشره‌کشهاي‌ ارگانو فسفره‌ است‌ و درحقيقت‌ باعث‌ فعال‌ شدن‌ کولين‌ استرازمهار شده‌ مي‌شود.                                                                                                                                                        

• هشدارها:                                                                                                      

۱ ـ در صورت‌ گذشتن‌ بيش‌ از ۴۸ ساعت‌ از زمان‌ جذب‌ سم‌ استفاده‌ از اين ‌دارو احتمالا بي‌فايده‌ است‌.                                                                                                              

۲ ـ به‌دليل‌ اين‌که‌ فعاليت‌ ابيدوکسايم‌ درمقابل‌ کولين‌ استرازهاي‌ متفاوت‌ يکسان‌نيست‌ در صورت‌ عدم‌ تاثير از مصرف‌بيش‌ از حد آن‌ خودداري‌ گردد.                                                            

۳ ـ اين‌ دارو عليه‌ مسموميت‌ با کارباماتهانبايد به‌کار گرفته‌ شود.                                        

۴ ـ مصرف‌ ابيدوکسايم‌ نبايد جانشين‌مصرف‌ آتروپين‌ شود.                                                                                                                                                                        

• عوارض‌ جانبي‌: احتمال‌ بروز تحريک‌ درهنگام‌ تزريق‌ شرياني‌ وجود دارد.                                                                                                                                                      

• مقدار مصرف‌:                                                                                                                                                                                                                          

بزرگسالان‌: در حدود ۵ دقيقه‌ بعد ازمصرف‌ اولين‌ مقدار سولفات‌ آتروپين‌،مقدار ۲۵۰ ميلي‌گرم‌ از ابيدوکسايم‌ داخل‌وريد تزريق‌ مي‌شود و در صورت‌ پاسخ‌مناسب‌، مقدار مصرف‌ فوق‌ يک‌ يا دو بارديگر در فواصل‌ ۲ ساعته‌ تکرار مي‌شود.حداکثر مقدار مصرف‌ در بزرگسالان‌ درحدود ۳-۵mg/kg است‌.                                                                                                                                                                                                                                    

کودکان‌: مقدار ۴-۸mg/kg به‌صورت‌ يک‌مقدار واحد به‌صورت‌ وريدي‌ تزريق‌مي‌شود. اين‌ مقدار مصرف‌ را مي‌توان‌ بامحلول‌هاي‌ تزريق‌ وريدي‌ رقيق‌ نمود.                                                                                                                                                                                  

• اشکال‌ دارويي‌:  Injection: 250 mg/ml

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *