آميل‌ نيتريت AMYL NITRITE

• موارد مصرف‌: آميل‌ نيتريت‌ براي‌ درمان‌حملات‌ حاد آنژين‌ صدري‌ به‌کار مي‌رود.ولي‌ بدليل‌ وجود داروهايي‌ با سميت‌ کمترمانند نيترات‌ها کمتر مورد استفاده‌ قرارمي‌گيرد. اين‌ ترکيب‌ عموما در درمان‌مسموميت‌ با سيانيد مصرف‌ مي‌شود. اين‌دارو همچنين‌ به‌عنوان‌ داروي‌ کمک‌تشخيصي‌ در بررسي‌ عملکرد ذخيره‌اي‌قلب‌ استفاده‌ مي‌شود.                                                                                                                                                                                

• مکانيسم‌ اثر: به‌نظر مي‌رسد که‌ اثر ضدآنژين‌ آميل‌ نيتريت‌ در نتيجه‌ کاهش‌ فشارشرياني‌ سيستميک‌ و ريوي‌ باشد و کاهش‌برونده‌ قلبي‌ به‌ دنبال‌ مصرف‌ آميل‌ نيتريت‌،ناشي‌ از گشاد شدن‌ عروق‌ محيطي‌مي‌باشد. به‌ عنوان‌ پادزهر مسموميت‌ باسيانيد، آميل‌ نيتريت‌ موجب‌ تشکيل ‌متهموگلوبينمي‌ مي‌گردد. اين‌ ماده‌ باسيانيد ترکيب‌ شده‌ و تبديل‌ به‌ ترکيب‌ غيرسمي‌ سيانومتهموگلوبين‌ مي‌شود.                                                                                                                                                                                                        

• فارماکوکينتيک‌: اثر آن‌ طي‌ ۳۰ ثانيه‌ شروع‌شده‌ و ۵ ـ ۳ دقيقه‌ ادامه‌ خواهد داشت‌.متابوليسم‌ آن‌ کبدي‌ است‌ و تقريبا ۱/۳ آن‌از راه‌ کليه‌ها دفع‌ مي‌گردد.                                                                                                                                                                    

• هشدارها:                                                                                                      

۱ ـ در بيماران‌ سالخورده‌،احتمال‌ بروز کمي‌ فشار خون‌ در حالت‌ايستاده‌ بيشتر است‌.              

۲ ـ در کم‌ خوني‌ شديد، خونريزي‌ مغزي‌ وضربات‌ وارده‌ به‌ سر، پرکاري‌ تيروئيد وانفارکتوس‌ اخير ميوکارد با احتياطمصرف‌ گردد.                                                                                                                                                                                                        

• عوارض‌ جانبي‌: عوارض‌ شايع‌ شامل‌سرگيجه‌ و يا منگي‌ هنگام‌ برخاستن‌ ازحالت‌ خوابيده‌ و يا نشسته‌، برافروختگي‌صورت‌ و گردن‌، سردرد خفيف‌، تهوع‌ يااستفراغ‌، نبض‌ سريع‌ و بيقراري‌ مي‌باشد.                                                                                                                                                                                                                                

• تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌ باداروهاي‌ پايين‌ آورنده‌ فشار خون‌ و ياساير داروهاي‌ گشادکننده‌ عروق‌ اثر آن‌ راتشديد مي‌کند. اثرات‌ هيستامين‌ ونوراپي‌نفرين‌ و استيل‌ کولين‌ در مصرف‌همزمان‌ با آميل‌ نيتريت‌ کاهش‌ مي‌يابد.داروهاي‌ مقلد سمپاتيک‌ اثر آميل‌ نيتريت‌ راکم‌ مي‌کنند.                                                                                                                                                                                                                                  

• نکات‌ قابل‌ توصيه‌:                                                                                              

۱ ـ بيمار بايد آمپول‌ رادر ميان‌ دستمالي‌ شکسته‌ و ۶ ـ ۱ بار آنرااستنشاق‌ کند و سپس‌ در حالت‌ نشسته‌ وخوابيده‌ قرار گيرد.                                                                                    

۲ ـ اين‌ دارو قابل‌ اشتعال‌ است‌.                                                                                                                                                                                                      

• مقدار مصرف‌: به‌ عنوان‌ ضد آنژين‌، مقدار۰/۳ ميلي‌ليتر (يک‌ آمپول‌) استنشاق‌مي‌شود و مي‌توان‌ آنرا هر ۵ ـ ۳ دقيقه‌ تکرارکرد به‌ عنوان‌ پادزهر مسموميت‌ با سيانيددر صورت‌ لزوم‌ هر ۵ دقيقه‌ به‌ مدت‌ ۶۰ ـ ۳۰ ثانيه‌ تا زمان‌ بهوش‌ آمدن‌استنشاق‌ مي‌شود و سپس‌ فاصله‌ مقاديرمصرف‌ را طولاني‌ کرده‌ و تا ۲۴ ساعت‌مصرف‌ دارو ادامه‌ مي‌يابد.                                                                                                                                                                          

• اشکال‌ دارويي‌: Ampules for Inhalation

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *